Dívčí škola homepage

Dívčí katolická škola

Chráněná dílna inspirace šije roušky

Fotografie ukazuje atmosféru ve školní chráněné dílně Dívčí katolické střední školy Inspirace, kde handicapované absolventky školy šijí ochranné roušky pro více

Zrušení výuky

Od 11.3.2020 do odvolání se z nařízení ministra zdravotnictví se ruší výuka v naší škole, stejně jako ve všech školách více

Rozjeli jsme to na startovači

Sdílejte, navštivte podpořte! více

Přijímací řízení pro školní rok 2020/21

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 proběhne 21. 4. 2019 od 10:00. Předpokládáme přijetí 17 uchazeček do oboru více

Naše škola je naprosto výjimečná – čím?

Je malá – dohromady v ní studuje 52 žákyň, ve čtyřech třídách tedy spolubývá tak po deseti dívkách, žákyním se tak můžeme věnovat opravdu individuálně – my učitelé, třídní učitelé, náš školní psycholog se školním sociálním pracovníkem, školní speciální pedagog.

Škola s individuálním přístupem

Jsme školou církevní.

Jádro sboru je tvořeno věřícími pedagogy, ale dívek se na vyznání či nevyznání neptáme, do výuky je zařezena hodina Křesťanské výchovy – ta je ale informativní, dívkám víru nenutíme.

Církevní škola

Mimoškolní činnost je opravdu různorodá.

Včetně kroužků znakové řeči, včelařského, vinařského a zahradnického, zdravotní tělesné výchovy…

Bohatá mimoškolní činnost

Je neobvykle pestrá – s dívkami s běžnými studijními předpoklady studují děvčata z nefunkčních rodin, z dětských domovů, dívky s mentálními či tělesným handicapem.

Žákyně se během studia učí nejen se vzájemně tolerovat, ale jsou motivovány pomáhat jedna druhé, mít oči otevřené pro těžkosti i obdarování těch druhých.

Katolická škola pro dívky

Je mimořádně moderně vybavena.

Na každých třináct studentek připadá jedna interaktivní tabule s dataprojektorem, ve škole je dostatek výpočetní techniky, PC nechybí v žádné učebně, výcvik první pomoci probíhá mimo jiné i na elektronickém resuscitačním trenažeru, cvičná kuchyně je vybavena moderním zařízením včetně pomůcek pro výuku handicapovaných studentek.

Moderně vybavená škola

Jsme nejstarší církevní školou v ČR.

Naše škola byla založena k prvnímu září 1990.

Školné nevybíráme.