Dívčí škola homepage

Dívčí katolická škola

Distanční výuka od 2.11.2020 pro oba obory ( Pečovatelské služby, Praktická škola dvouletá)

Omezení provozu DKSŠ v době do 2. listopadu 2020   Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020 probíhá na naší více

Ředitelské volno 16.10.2020

Dne 16.10. ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno pro celou školu. Výuka prezenční i distanční formou více

Omezení provozu a výuka v DKSŠ od 14.10-23.10.2020

Omezení provozu DKSŠ v době od 14. října do 23.října 2020   Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do více

Omezení provozu DKSŠ v době od 5. – 18. října 2020

Omezení provozu DKSŠ v době od 5. – 18. října 2020   Na základně Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 ze více

Naše škola je naprosto výjimečná – čím?

Je malá – dohromady v ní studuje 52 žákyň, ve čtyřech třídách tedy spolubývá tak po deseti dívkách, žákyním se tak můžeme věnovat opravdu individuálně – my učitelé, třídní učitelé, náš školní psycholog se školním sociálním pracovníkem, školní speciální pedagog.

Škola s individuálním přístupem

Jsme školou církevní.

Jádro sboru je tvořeno věřícími pedagogy, ale dívek se na vyznání či nevyznání neptáme, do výuky je zařezena hodina Křesťanské výchovy – ta je ale informativní, dívkám víru nenutíme.

Církevní škola

Mimoškolní činnost je opravdu různorodá.

Včetně kroužků znakové řeči, včelařského, vinařského a zahradnického, zdravotní tělesné výchovy…

Bohatá mimoškolní činnost

Je neobvykle pestrá – s dívkami s běžnými studijními předpoklady studují děvčata z nefunkčních rodin, z dětských domovů, dívky s mentálními či tělesným handicapem.

Žákyně se během studia učí nejen se vzájemně tolerovat, ale jsou motivovány pomáhat jedna druhé, mít oči otevřené pro těžkosti i obdarování těch druhých.

Katolická škola pro dívky

Je mimořádně moderně vybavena.

Na každých třináct studentek připadá jedna interaktivní tabule s dataprojektorem, ve škole je dostatek výpočetní techniky, PC nechybí v žádné učebně, výcvik první pomoci probíhá mimo jiné i na elektronickém resuscitačním trenažeru, cvičná kuchyně je vybavena moderním zařízením včetně pomůcek pro výuku handicapovaných studentek.

Moderně vybavená škola

Jsme nejstarší církevní školou v ČR.

Naše škola byla založena k prvnímu září 1990.

Školné nevybíráme.