Dívčí škola homepage

Dívčí katolická škola

Snídaně v hotelu Adria

Děvčata ze školní chráněné dílny Inspirace posnídala v hotelu Adria na Václavském náměstí, od loňska malují a dodávají hrnky pro hotelové více

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18 proběhne 24. 4. 2017 od 10:00. Předpokládáme přijetí 18 uchazeček do oboru více

Kriteria pro přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí ke studiu na Dívčí katolické střední škole v Platnéřské 4, Praha 1 (dále jen "Dívčí katolická střední více

Kurz Pracovník v sociálních službách

Kurz Pracovník v sociálních službách proběhne v termínu 18. 4. - 28. 6. 2017. Cena kurzu je 7000 Kč. Přihlášky a bližší informace více

Naše škola je naprosto výjimečná – čím?

Je malá – dohromady v ní studuje 52 žákyň, ve čtyřech třídách tedy spolubývá tak po deseti dívkách, žákyním se tak můžeme věnovat opravdu individuálně – my učitelé, třídní učitelé, náš školní psycholog se školním sociálním pracovníkem, školní speciální pedagog.

Škola s individuálním přístupem

Jsme školou církevní.

Jádro sboru je tvořeno věřícími pedagogy, ale dívek se na vyznání či nevyznání neptáme, do výuky je zařezena hodina Křesťanské výchovy – ta je ale informativní, dívkám víru nenutíme.

Církevní škola

Mimoškolní činnost je opravdu různorodá.

Včetně kroužků znakové řeči, včelařského, vinařského a zahradnického, zdravotní tělesné výchovy…

Bohatá mimoškolní činnost

Je neobvykle pestrá – s dívkami s běžnými studijními předpoklady studují děvčata z nefunkčních rodin, z dětských domovů, dívky s mentálními či tělesným handicapem.

Žákyně se během studia učí nejen se vzájemně tolerovat, ale jsou motivovány pomáhat jedna druhé, mít oči otevřené pro těžkosti i obdarování těch druhých.

Katolická škola pro dívky

Je mimořádně moderně vybavena.

Na každých třináct studentek připadá jedna interaktivní tabule s dataprojektorem, ve škole je dostatek výpočetní techniky, PC nechybí v žádné učebně, výcvik první pomoci probíhá mimo jiné i na elektronickém resuscitačním trenažeru, cvičná kuchyně je vybavena moderním zařízením včetně pomůcek pro výuku handicapovaných studentek.

Moderně vybavená škola

Jsme nejstarší církevní školou v ČR.

Naše škola byla založena k prvnímu září 1990.

Školné nevybíráme.