Základní informace o naší škole pro zájemce o studium

Uvažujete-li o studiu na naší škole a chcete-li se s ní blíže seznámit, doporučujeme vaší pozornosti tento článek.

Dvacátým pátým rokem trvání se naše škola řadí mezi nejstarší církevní školy u nás v polistopadové éře.

Přicházejí mezi nás dívky, které váhají kudy kam ze základní školy – mají třeba slabší studijní výsledky, nebo až se zpožděním shledávají, že zvolená střední škola pro ně není ta pravá. Spolu s děvčaty zdravými a bez problémů u nás studují dívky z nefunkčních rodin, z dětských domovů, výchovných zařízení pro ohroženou mládež, z adoptivních a pěstounských rodin. Jiné studentky mají potíže zdravotní.

Naše škola se dvěma ročníky je malá, vyučující proto mohou uplatňovat dnes tak vyhledávaný individuální přístup k potřebám jednotlivých dívek. Díky malému počtu žáků ve třídách je tedy možné věnovat více času jednotlivým dívkám. Prostředí, v němž se dívky vzdělávají, není tedy anonymní, ale spíše rodinné. Učitelé, výchovný poradce, sociální pracovník a speciální pedagog jsou studentkám denně k dispozici a třikrát týdně mají studentky možnost rozhovoru s psychologem.

Studentky dle svých dispozic mohou studovat jeden ze dvou studijních oborů: Pečovatelské služby, nebo méně studijně náročný obor Praktická škola.

Obor pečovatelské služby připravuje studentky na práci pracovníků v sociálních službách v sociálních zařízeních i v domácích pečovatelských službách. Studentky získají kromě běžných středoškolských znalostí i nové poznatky o stavbě a funkci lidského těla, teoretické vědomosti i praktické dovednosti v poskytování laické první pomoci a v péči o děti, staré lidi a lidi s tělesným či mentálním postižením. Součástí výuky jsou i základy šití a vedení domácnosti. Praktická výuka probíhá v zařízeních pro staré lidi, v mateřské školce a v některých dalších zařízeních.

Obor praktická škola je méně studijně náročný a proto je určen dívkám se slabším prospěchem. Ve výuce je kladen důraz na osvojení znalostí a dovedností nezbytných pro praktický život. Se sháněním může pomoci dívkám občanské sdružení Rytmus, s nímž naše škola dlouhodobě spolupracuje. Výuku v praktické škole je pak možné individuálně přizpůsobit přípravě na zvolené povolání.

Abychom dívkám z obou oborů (tedy z charitativních služeb i z praktické školy) co nejvíce pomohli v uplatnění na trhu práce, nabízíme jim možnost získat kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce během studia až čtyři osvědčení:
Pracovník v sociálních službách- osvědčení které otevírá brány sociálních zařízení (podle našich zkušeností je s tímto osvědčením šance na přijetí do zaměstnání podstatně vyšší).
Sanitář – studentky, které získají toto osvědčení, mají možnost uplatnit se i ve zdravotnických zařízeních.
Chůva – pečovatelka o děti od 3 do 15 let
Hospodyně

Školné nevybíráme. Jsme škola církevní, ale víra ani příslušnost k církvi nejsou vůbec podmínkou k přijetí. Snažíme se o to, aby učitelé i studentky měli mezi sebou hezké společenství, kvalitní přátelské vztahy, dívky jsou důsledně vedeny k toleranci a k ochotě navzájem si pomáhat.

Pro mimopražské studentky máme možnost ubytování v Křesťanském domově mládeže, nebo ve vlastním Zátiší svaté Anežky české.

 

Projekt Šablony pro Dívčí katolickou střední školu

Dívčí katolická střední škola realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 18. 2019 projekt s názvem „Nové šablony pro Dívčí katolickou střední školu“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007884, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

· Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – cílem této aktivity je prostřednictvím personální podpory – koordinátora spolupráce školy – přispět ke spolupráci školy se zaměstnavateli.

· Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
7b_Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Organizace školního roku 2017/18

Organizace školního roku 2017/2018
Začátek roku pondělí 4. 9. 2017
Třídní schůzky čtvrtek 21.9. 2017 v 16 hod
Státní svátek čtvrtek 28. 9. 2017
Ředitelské volno (1) pátek 29. 9. 2017
Soustředění 2.- 6. října 2017
Souvislé praxe (2. roč.) 9. 10.-13.10. 2017
Podzimní prázdniny čt 26.10. a pá 27. 10. 2017
Pohár sv. Anežky České čtvrtek 9. 11. 2017
Státní svátek pátek 17. 11. 2017
Pedagogická rada úterý 21. 11. 2017 ve 14 hod
Souvislé praxe (2. roč.) 27.11. – 1.12. 2017
Vánoční prázdniny 23.12.2017 (So) – 2.1.2018 (út)
Začátek výuky středa 3. 1. 2018
Třídní schůzky čtvrtek 4.1. 2018 16 hod
Pedagogická rada úterý 16. 1. 2018 14 hod
Pololetní vysvědčení čtvrtek 1. 2. 2018
Pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 5.2. – 11.2. 2018
Souvislé praxe (2. roč.) 5.3. – 9.3.2018
Velikonoční prázdniny čt 29.3., pá 30.3. 2018
Velikonoční pondělí po 2.4. 2018
Souvislé praxe (1. roč.) 3. 4. (út) – 6.4. 2018
Pedagogická rada úterý 3. 4. 2018 14 hod
Třídní schůzky čtvrtek 5.4. 2018 16 hod
Přijímací řízení pondělí 23.4. 2018 od 10 hod
Ředitelské volno (2) pondělí 30. 4. 2018
Státní svátek úterý 1. 5. 2018
Ředitelské volno (3) pondělí 7.5. 2018
Státní svátek úterý 8. 5. 2018
Prověřovací testy 14.-18.5. 2018
Třídní schůzky čtvrtek 24. 5. 2018 16 hod
Souvislé praxe (1.roč) 4. 6.-8. 6. 2018
Uzávěrka klasifikace druhých ročníků pátek 1.6.2018
Pedagogická rada úterý 5.6. 2018 14 hod
Praktická část záv. zk. 7.6. a 8.6. a 11.6. 2018 (čt,pá,po)
Studijní volno (2. roč.) 12. – 15. 6. 2018
Teoretická část záv. zk. 18.- 19. 6. 2018 (po, út)
Uzavření klasifikace prvních ročníků 22. 6. 2018 (pá)
Závěrečné vysvědčení pátek 29.6. 2018
Hlavní prázdniny 2.7.2018 (po) – 31.8.2018 (pá)
Začátek výuky 2018/2019 po 3.9. 2018

Změna programu vyhrazena!
V Praze, 1.9.2017
Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Nový školní rok

Nový školní rok 2017/18 zahájíme v pondělí 4. 9. 2017 tradičně mší svatou v kostele sv. Františka na Křižovnickém náměstí. Sejdeme se v 8:00 ve škole a odtud půjdeme do kostela společně. Mše svatá začne v 8.15 a po ní bude následovat program ve třídách do 10:00. Na mši jsou zváni i rodiče našich žákyň. Veškeré informace o průběhu školního roku, včetně rozvrhu hodin obdržíte během prvních dní školního roku. Těšíme se na vás.