Čím je naše škola jiná

Pokud bych měl jen telegraficky shrnout, čím je naše škola jiná, sdělil bych následující:

1) je přednostně otevřena žákyním nestudijního typu, dívkám z nefunkčního či problematického rodinného     zázemí, z dětských domovů a diagnostických ústavů, dívkám s mentálním či tělesným handicapem. Integrace u nás není prázdným pojmem (letos z 52 studentek – tři studentky na vozíčku, další nevidomá, minimálně dvě mají zkušenost se zneužíváním od ostatních členů rodiny, dvě akutně řeší střechu nad hlavou, u dalších se v jejich domácím prostředí vyskytují tvrdé drogy, se třemi pracujeme na oddlužení, další se pohybují na hranici anorexie…)

2) na druhou stranu – po dvou letech studia mají absolventky zaručen profesionální start – s osvědčeními Pracovník v sociálních službách (Pečovatelka), Všeobecný sanitář, Pečovatelka o děti od tří do patnácti let, Hospodyně a Kuchařské práce si nachází práci snadno, obvykle i s ubytováním

3) kromě klasického učitelského ansámblu je dívkám k dispozici „vlastní“, tedy školní psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog uvolněný pro individuální doprovázení studentek učebním procesem, samozřejmostí je zapojení asistentů pedagoga – tedy se snažíme o individuální přístup opravdově, neformálně (zhruba čtyřem studentkám je k dispozici jeden dospělý, ve třídě bývá kolem deseti studentek)

4) jsme škola rodinného typu – včetně toho, že si děvčata sama školu uklízejí, sama si vaří….

5) stejně tak ubytování – v bytě areálu školy, i zde si dívky vaří, uklízí, případně perou…..

6) technické vybavení je na nadstandardní úrovni – na každých třináct studentek připadá interaktivní tabule s dataprojektorem, odborný výcvik první pomoci probíhá na elektronickém resustitačním trenažeru, cvičná kuchyně je vybavena pomůckami umožnujícími praktickou výuku handicapovaných studentek…..

7) nejsme jen škola – studentky i absolventky doprovázíme při hledání zaměstnání, asistujeme při řešení jejich sociální situace včetně bydlení, komunikace s úřady (některé šatíme, některé živíme….)

8) mimoškolní činnost – včetně kroužku včelařského, vinařského a zahradnického…

9) vzděláváme i dospělé – muže i ženy v rekvalifikačních kurzech (odděleně od školní výuky) z úřadů práce nebo ohrožené nezaměstnaností, za loňský rok jsme zrekvalifikovali takřka tři sta dospělých

10) a trochu pozlátka nakonec – jsme nositeli nejvyššího ocenění ve školském resortu u nás – medaile ministra školství 1. stupně, dvakrát jsme reprezentovali ČR při setkáních zástupců středních škol členských zemí EU (v Lucembursku a Portugalsku), jsme nejstarší církevní školou v ČR – působíme od 1.9.1990

11) už několik let máme po přijímačkách plno, většina dívek je bez vyznání – na víru či konfesi se při přijímání ani během studia neptáme

12) školné nevybíráme

Luboš Hošek, říďa