Kontakt

Dívčí katolická střední škola

Platnéřská 4, 110 00 Praha 1,
www.divciskola.cz
divciskola@divciskola.cz

Tel.: +420 221 108 268

Fax: +420 221 108 272

Tel.: +420 604 451 423

Tel.: +420 723 723 140

 

Datová schránka: pjzjunq

IČ: 47611162

Číslo účtu školy: 75433011/0100

Číslo účtu veřejné sbírky: 107-4210430277/0100

Úřední deska

Vedení školy:

Ředitel: Mgr. Luboš Hošek, 604 451 423, hosek@divciskola.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Josef Civín, 723 723 140 civin@divciskola.cz
Asistentka: Pavlína Rajdlová, 723 770 535, rajdlova@divciskola.cz

Odborní pracovníci:

Výchovná poradkyně: Lucie Velkoborská, 602 854 824, velkoborska@divciskola.cz

Metodička prevence: Lucie Velkoborská, 602 854 824, velkoborska@divciskola.cz
Sociální pracovnice: Lucie Velkoborská, 602 854 824 velkoborska@divciskola.cz
Speciální pedagožka: Bc. Hana Hanáčková, 725 384 724, hanackova@divciskola.cz
Školní psycholožka:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Pavel Havránek, 732 278 308, havranek@gdprgov.cz

Třídní učitelé:

První ročník oboru Pečovatelské služby: Mgr. Blanka Kuthanová, 725 384 724, kuthanova@divciskola.cz

Druhý ročník oboru Pečovatelské služby: Bc. Hana Hanáčková, 725 384 724, hanackova@divciskola.cz
První  ročník oboru Praktická škola dvouletá: Lucie Velkoborská, 724 945 260, velkoborska@divciskola.cz

Druhý ročník oboru Praktická škola dvouletá: Mgr. Michaela Pasterčíková, 724 945 260, velkoborska@divciskola.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Miloslava Kahounová, kahounova@divciskola.cz
Mgr. Ladislava Kermesová, kermesova@divciskola.cz
Jana Točíková, tocikova@divciskola.cz
Lenka Fuchsová, fuchsova@divciskola.cz
Radmila Wienerová, wienerova@divciskola.cz
Ing. Miroslav Rada, rada@divciskola.cz
Bc. Eva Stupková, stupkova@divciskola.cz
Mgr. Jozef Sudor, sudor@divciskola.cz
Mgr. Barbora Janičinová, zborilova@divciskola.cz

Mgr. Jana Točíková, tocikovajana@divciskola.cz

Marika Potoček, potocek@divciskola.cz

Mgr. Pavel Šebesta, sebesta@divciskola.cz

Michaela Famfulíková, famfulikova@divciskola.cz

Naše další služby:

Chráněná dílna Inspirace https://chranenadilnainspirace.cz/

Křižovnická pečovatelská služba https://www.pecovatelska-sluzba.com/

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské

Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

tel. ústředna: 220 392 111

fax: 220 514 647

www.apha.cz

e-mail: apha@apha.cz