Křižovnická pečovatelská služba

Kdo jsme?

Od 13. listopadu 2012 nejsme jen škola, ale i oficiálně registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Naše školní pečovatelská agentura se jmenuje Křižovnická pečovatelská služba, protože nás při ní podporuje řád Křižovníků s červenou hvězdou, založený sv. Anežkou Českou.

Co děláme?

Navštěvujeme cca 25 seniorů a seniorek u nich doma – povídáme si s nimi, pomáháme jim při úklidu, vaření, nákupech, doprovázíme je…

Kdo seniorům pomáhá?

Za potřebnými seniory do jejich domácností na území Prahy dochází žákyně školy pod odborným dohledem pedagogů.

Jaká je myšlenka školní pečovatelské „firmy“?

Vybrané žákyně si v rámci Křižovnické pečovatelské služby splňují povinnou pečovatelskou praxi. Některé z nich po absolvování studia mohou ve školní agentuře najít pracovní uplatnění. Ty, co se ve službě nejvíce osvědčí, pak budou doprovázet nové žákyně………více informací zde