Spolupracujeme s občanským sdružením TOTUM

Totum o. s.

je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu.

Jsme přesvědčeni, že kvalita pomoci lidem v obtížné životní situaci se přímo odvíjí od osobnosti toho, kdo pomáhá. Abychom mohli dávat, je nezbytné také přijímat. Pomáhající potřebuje informace, znalosti a dovednosti, ale také dobré zázemí a vnitřní pohodu. Efektivitu podpory vidíme v holistickém přístupu – snažíme se dívat se na oblast pomáhání, ale i na člověka samého, v co nejširších souvislostech.

Pomáhající profese či péče o naše blízké nás může těšit a v mnoha směrech obohacovat, ale vždy je spojena s vysokými nároky. Nepodceňujme proto prevenci ani průvodní jevy vyhoření – ať už kvůli sobě nebo právě kvůli těm, kterým svou podporu, čas a péči věnujeme.

Syndrom vyhoření může být mimořádně bolestivým a tíživým zážitkem. Ale pokud se s ním moudře zachází, dá se překonat. Může být předchůdcem důležitých životních změn a začátkem plnějšího života.

•pracovníkům, popř. dobrovolníkům v pomáhajících profesích (v sociálních službách, zdravotnictví, školství, pastorační péči aj.)
•osobám pečujícím o osobu blízkou
•organizacím věnujícím se práci s lidmi, zejména v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Posláním odborného sociálního poradenství Totum o. s. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytovat informace a podpůrné psychosociální služby, které:

•rozšiřují možnosti řešení nepříznivé sociální situace v souvislosti s péčí o osobu blízkou,
•pomohou zabránit vzniku či zmírní důsledky syndromu vyhoření u pomáhajících či pečujících osob.
V rámci této sociální služby nabízí Totum o. s. zájemcům pomoc sociálních pracovnic, psychologů nebo pastoračního poradce.

Přijmeme učitele

Dívčí katolická střední škola, Platnéřská 4, Praha 1

přijme učitele těchto předmětů: Kreativní dílna, Příprava pokrmů, Pedagogika, Péče o domácnost klienta, Český jazyk, literatura a komunikační výchova, Historie a současnost regionů, Člověk a společnost, Organizace volného času klienta, Práce v sociálních službách, Péče o člověka, Péče o nemocné a postižené, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Pečovatelské služby a Kreativní dílna, Informační a komunikační technologie, Příprava pokrmů, Péče o domácnost, Český jazyk a literatura, Základy matematiky a přírodních věd, Občanská výchova, Péče o oděvy, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Praktická škola dvouletá

Podmínky:

odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb. v platném znění §9 odst. 1 pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru Pečovatelské služby a odst. 2 pro výuku odborných předmětů v oboru Pečovatelské služby a podle §9 odst. 7 písmeno c pro obor Praktická škola dvouletá

bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

minimální uvatek 0,75

zkušenosti se vzděláváním žáků s mentálním postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným a smyslovým postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním všech typů

zkušenosti se vzděláváním žáků s psychiatrickými problémy

aktivní znalost prostředí křesťanské církve

 

Vzhledem ke specifikům naší školy musí uchazeč splnit všechny uvedené podmínky.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 604 451 423.