Medobraní – nový termín – již brzy

Kdy: 12.9.2013
Kde: Areál kláštera sester Alžbětinek
Na Slupi 6, Praha 2
tramvaj č. 18, 24, z Karlova náměstí, zastávka Albertov)
V kolik hodin: od 14.00 do 18.00
Program:

• 14.00 – 14.15 – Slavnostní zahájení (SCHÁZENÍ OD 13.30)
• 14.15 – 15.45 – Zapojení se do dílen dle vlastní volby
a) Výroba svíček z včelího vosku
b) Pletení košíků
c) Setkání u včel – ukázka vytáčení medu (možnost vyzkoušení), přípravné práce, ukázka včelstev (ve včelařské kombinéze)
• 16:00 – 16:30 – Jarmareční píseň „Když jsem já sloužil“, břišní tanec
• 16:30 – 16:50 – Možnost zakoupení výrobků děvčat
• 16:50 – 17.00 – Tombola o zajímavé ceny
• 17.00 – 18.00 – Koncert manželů Radových v kostele Panny Marie Bolestné

Vstupné: dobrovolné

Při zakoupení lístku za 50,-Kč budete zařazeni do tomboly. Lístky bude možnost zakoupit během celé akce. Výtěžek z této akce bude použit na potřeby Dívčí katolické střední školy.

Během celé akce Vás budou doprovázet děvčata z Dívčí katolické střední školy.