Mimořádná opatření v naší škole

Pokyny v souvislosti s mimořádnou situací (Covid-19):

Hygienická pravidla pro školní rok 2020-2021:

Budova školy a internátu Zátiší byla před zahájením školního roku plošně dezinfikována.

 

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Ochrana úst, nosu a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemiologických opatřeních.
  • Po příchodu do budovy školy si za vstupními dveřmi každý důkladně provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole (v každé třídě je k dispozici dezinfekce, na toaletách voda s mýdlem). Škola na nutnost opakovaně upozorňuje.
  • Osoušení rukou ručníky na jedno použití. Zákaz látkových ručníků.
  • Časté a intenzivní větrání učeben. Učitel musí zajistit pravidelné větrání v učebnách ve kterých se studentky vyskytují. Opakovaně, krátkodobě a intenzivně, o hodině i o přestávkách (za přítomnosti učitele nebo asistenta).
  • Učitelé průběžně během dne zajistí dezinfekci interaktivních per, kohoutků u umyvadel, klik u učeben apod.

Postup při podezření na nákazu ve škole:

  • Měření teploty při podezření nad 37 stupňů.
  • Studentka bude umístěna k tomu určené místnosti. Škola jí poskytne roušku a ihned bude telefonicky informován jeho zákonný zástupce, který si studentku co nejdříve vyzvedne ve škole. U zletilých studentek bude zákonný zástupce telefonicky informován a studentka ihned opustí budovu školy.

Případný výskyt onemocnění

  • Karanténa je v režii KHS, která nahlásí škole výskyt a škola informuje rodiče.
  • Studentky mají povinnost se v karanténě distančně vzdělávat.