Nový projekt

„Od února letošního roku v naší škole pomáhá při řešení sociálního znevýhodnění našim studentkám a jejich rodinám sociální pracovnice Bára. Aktivním sociálním poradenstvím pomáháme našim žákyním k tomu, aby úspěšně dokončily školu a byly samostatné v profesním, ale i osobním a rodinném životě. Projekt sociálního poradenství je možný jen díky štědrosti dárců – Nadace Agrofert a Nadačního fondu pomoci – NAŠIM DÁRCŮM DĚKUJEME!“
Nadace Agrofert
Nadační fond pomoci