Ocenění školy

Dlouholetá snaha naší školy o zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání handicapovaných a sociálně znevýhodněných žáků byla korunována úspěchem.

Dne 22.4. 2009 byla naše škola oceněna medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prvního stupně za zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání handicapovaných a sociálně znevýhodněných žáků.