Omezení provozu a výuka v DKSŠ od 14.10-23.10.2020

Omezení provozu DKSŠ v době od 14. října do 23.října 2020

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hodin do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin provoz středních podle zákona č. 561/2004 Sb. a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou praktických škol dvouletých.

https://www.msmt.cz/nejcastejsidotazykeskolstviakoronaviru1

 

Studentky 1. P a 2. P budou docházet do školy a budou studovat podle běžného rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020.

 

Studentky 1. PS a 2. PS budou vyučovány nadále distančně formou online či offline výuky. Nově nebudou docházet na praxe. Online výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pro distanční výuku platného od 14. 10. 2020, každý předmět bude mít jednu 25minutovou konferenci týdně + povinnost zadat a vypracovat úkoly pro práci offline. Úkoly budou zapisovány do aplikace Bakaláři.

Při výuce je nepřipojení se k online přenosu považováno za absenci, pokud nebyl domluven jiný způsob zapojení.

 

Všechny kroužky organizované školou jsou nadále zrušeny.

 

 

Rozvrh hodin pro třídu 1. PS

I. PS 8:00-8:25 8:30-8:50 9:00-9:25 9:30-9:55
Pondělí PeD HSR KS
Úterý OVČ CLK Peč AJ1B mírně pokročilí
Středa PPo ZPV
Čtvrtek AJ1A začátečníci M SOC
Pátek Prv PSY IKT

 

Rozvrh hodin pro třídu 2. PS

2. PS 8:00-8:25 8:30-8:50 9:00-9:25 9:30-9:55
Pondělí PSP Prv PDK PSY
Úterý AJ2A mírně pokročilí OVČ KS HSR
Středa ZPV PPo
Čtvrtek Ped M CLK AJ2B pokročilí
Pátek Peč PNP SOC

 

v Praze 14.10.2020

Mgr. Josef Civín

ředitel školy