Omezení provozu DKSŠ v době od 5. – 18. října 2020

Omezení provozu DKSŠ v době od 5. – 18. října 2020

 

Na základně Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 ze dne 1. října 2020 je omezen provoz středních škol s výjimkou praktické přípravy a s výjimkou praktických škol dvouletých. Toto nařízení je účinné do 18. 10. 2020.

http://www.hygpraha.cz/…pdf
Studentky 1. P a 2. P budou docházet do školy a budou studovat podle běžného rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020.

 

Studentky 1. PS a 2. PS budou vyučovány distančně, a to online a korespondenčně offline a budou docházet na praxe. Online výuka bude probíhat ze školy podle rozvrhu hodin pro distanční výuku platného od 5. 10. 2020, každý předmět bude mít jednu 30min konferenci týdně + povinnost zadat a vypracovat úkoly pro práci offline. Úkoly budou zapisovány do aplikace Bakaláři.

 

Studentky 1. PS budou mít praktické vyučování PPo ve středu dne 7. 10. 2020 ve cvičné kuchyňce školy, od 8:00 – 12.35 hodin.

 

Studentky 2. PS budou mít praktické vyučování praxi PSP v pondělí 5. a 12. 10. 2020 podle běžné praxe a praktické vyučování PPo ve středu 14. 10. 2020 ve cvičné kuchyňce školy, vždy od 8:00 – 12:35 hodin.

 

Všechny kroužky organizované školou se ruší.

 

Možnost ubytování v Zátiší mohou využít studentky oboru PŠD a studentky, které mají následující den praktické vyučování.

 

Rozvrh hodin pro distanční výuku, platný od 5. 10. 2020 pro I. PS

I. PS 8:00-8:30 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30-10:00 10:00-12:35
Pondělí PeD HSR KS
Úterý OVČ CLK Peč AJ1B – mírně pokročilí
Středa sudá/ ZPV ČS
lichá PPo PPo PPo PPo PPo
Čtvrtek AJ1A – začátečníci M SOC
Pátek Prv PSY IKT

 

Rozvrh hodin pro distanční výuku, platný od 5. 10. 2020 pro I. PS

2. PS 8:00-8:30 8:30-9:00 9:00-9:30 9:30-10:00 10:00-12:35
Pondělí PSP PSP PSP PSP PSP
Úterý AJ2A – mírně pokročilí OVČ KS HSR
Středa sudá/ PPo PPo PPo PPo PPo
lichá ZPV Prv PSY
Čtvrtek Ped/PDK M CLK AJ2B – pokročilí
Pátek Peč PNP SOC

 

V Praze 2. října 2020

 

Mgr. Josef Civín

ředitel školy