Přijmeme učitele

Dívčí katolická střední škola, Platnéřská 4, Praha 1

přijme učitele těchto předmětů: Kreativní dílna, Příprava pokrmů, Pedagogika, Péče o domácnost klienta, Český jazyk, literatura a komunikační výchova, Historie a současnost regionů, Člověk a společnost, Organizace volného času klienta, Práce v sociálních službách, Péče o člověka, Péče o nemocné a postižené, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Pečovatelské služby a Kreativní dílna, Informační a komunikační technologie, Příprava pokrmů, Péče o domácnost, Český jazyk a literatura, Základy matematiky a přírodních věd, Občanská výchova, Péče o oděvy, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Praktická škola dvouletá

Podmínky:

odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb. v platném znění §9 odst. 1 pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru Pečovatelské služby a odst. 2 pro výuku odborných předmětů v oboru Pečovatelské služby a podle §9 odst. 7 písmeno c pro obor Praktická škola dvouletá

bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

minimální uvatek 0,75

zkušenosti se vzděláváním žáků s mentálním postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným a smyslovým postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním všech typů

zkušenosti se vzděláváním žáků s psychiatrickými problémy

aktivní znalost prostředí křesťanské církve

 

Vzhledem ke specifikům naší školy musí uchazeč splnit všechny uvedené podmínky.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 604 451 423.