Pracovník v sociálních službách

Obsah kurzu odpovídá vyhlášce 505/2006 Sb.
(Psychologie, komunikace, pečovatelsví, sociální
problematika, první pomoc, sociálně právní minimum,
šetrná sebeobrana, hygiena, somatologie, atd.)

Kurz je akreditován MPSV, podle zákona 108/2006 Sb.

Uplatnění v přímé péči o klienty jako pracovník
v sociálních službách ve všech typech sociálních
služeb.

Praxe je zajištěna v kvalitních sociálních zařízeních,
vyučující je přítomen po celou dobu praxe.

Rozsah kurzu je 167 hodin, délka trvání 2 měsíce.