Šablony

Šablony OP PPR pro DKSŠ Platnéřská
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001228
Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.
plakatsablony