Spolupracujeme s občanským sdružením TOTUM

Totum o. s.

je organizace zaměřená na podporu pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma. Jedinečnost její činnosti spočívá v holistickém přístupu.

Jsme přesvědčeni, že kvalita pomoci lidem v obtížné životní situaci se přímo odvíjí od osobnosti toho, kdo pomáhá. Abychom mohli dávat, je nezbytné také přijímat. Pomáhající potřebuje informace, znalosti a dovednosti, ale také dobré zázemí a vnitřní pohodu. Efektivitu podpory vidíme v holistickém přístupu – snažíme se dívat se na oblast pomáhání, ale i na člověka samého, v co nejširších souvislostech.

Pomáhající profese či péče o naše blízké nás může těšit a v mnoha směrech obohacovat, ale vždy je spojena s vysokými nároky. Nepodceňujme proto prevenci ani průvodní jevy vyhoření – ať už kvůli sobě nebo právě kvůli těm, kterým svou podporu, čas a péči věnujeme.

Syndrom vyhoření může být mimořádně bolestivým a tíživým zážitkem. Ale pokud se s ním moudře zachází, dá se překonat. Může být předchůdcem důležitých životních změn a začátkem plnějšího života.

•pracovníkům, popř. dobrovolníkům v pomáhajících profesích (v sociálních službách, zdravotnictví, školství, pastorační péči aj.)
•osobám pečujícím o osobu blízkou
•organizacím věnujícím se práci s lidmi, zejména v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Posláním odborného sociálního poradenství Totum o. s. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytovat informace a podpůrné psychosociální služby, které:

•rozšiřují možnosti řešení nepříznivé sociální situace v souvislosti s péčí o osobu blízkou,
•pomohou zabránit vzniku či zmírní důsledky syndromu vyhoření u pomáhajících či pečujících osob.
V rámci této sociální služby nabízí Totum o. s. zájemcům pomoc sociálních pracovnic, psychologů nebo pastoračního poradce.