Evropské setkání církevních středních škol v Coimbře, Portugalsko

Na konferenci v Coimbře reprezentovaly naši školu tyto studentky: Gábina Mannová, Irena Kulhawiková, Lucie Pavlová a paní učitelka Ludvíková. A nutno podotknout, že úspěšně. Konference začala v neděli večer příjezdem zástupců ze šestnácti zemí (Itálie, Lucembursko, Belgie, Rakousko, Německo, Řecko, Baskytsko, Slovinsko, Mačarsko, Polsko, Česká republika, Litva, Velká Británie, Finsko, Švédsko a Portugalsko) a následným rozdělením do rodin.Následující den, který se odehrával ve znamení neustáleho čekání na něco, jsme si prohlédli park a okolí řeky Mondego a zúčastnili se slavnostního zahájení v sále školy a oficiálního focení všech účastníků. Večeře byla sestavena ze specialit jednotlivých účastnických zemí. V úterý dopoledne si studenti prohlíželi školu, která je pozoruhodná tím, že zahrnuje jesle, mateřskou školu, základní a střední školu, takže je možné vstoupit do této školy v pouhých dvou měsících a opustit ji po maturitě v osmnácti letech. Učitelé se zabývali problematikou vztahu školy a rodiny. Následovala slavnostní mše svatá a koncert studentů. Odpoledne byli všichni účastníci konference přijati na radnici starobylého města Coimbry. Večer si všichni prohlédli centrum města. Středa byla věnována celodennímu výletu. Navštívili jsme klášter Batalha, který je pod patronací UNESCO, poutní místo Fatima, přímořské městečko Nazaré, kde jsme mohli smočit špičky prstů v Atlantickém oceánu. Výlet jsme uzavřeli prohlídkou malé místní sklárny. Večer si česká výprava náležitě užila. S heslem „parná letní noc v Portugalsku“ jsme se vyrazili fotit k malým palmičkám a abychom zůstali věrni heslu, svlékli jsme se v té zimě do ktrátkých rukávů, vyhrnuli si kalhoty a snažili se působit dojmem, jaké je nám horko. Fotografování pod palmami jsme završili pořádnou porcí zmrzliny a oblékli si zpět své huňaté svetry a bundy. Ve čtvrtek pokračovala pedagogická konference, studenti chodili v malých skupinkách po třídách a představovali své země. Naše skupinka si zajistila úspěch nejen sličnými studentkami, ale také jeji strhujícím podáním české národní hymny. Následovala prohlídka biologického muzea, kde jsme obdivovali všemožná vycpaná zvířata a pak jsme vstoupili do „Portugalska malých lidí“. Jedná se o park se zmenšenými replikami významných staveb, které je možné najít po celém Portugalsku i v bývalých portugalských koloniích. Večerní žákovský koncert v kavárně uzavíral čtvrteční den.V pátek jsme navštívili botanickou zahradu, universitu, která patří k nejstarším v Evropě a odpoledne jsme měli vyhrazené v obrovském nákupním centru Dolce Vita (= Sladký život). Po sobotním odpočinkovém dopoledni následoval typický portugalský oběd, což znamenalo zelnou polévku a luštěniny s plátky uzenin. Studenti ze zůčastnili kvízu o Portugalsku a následoval závěrečný program, kdy každá z účastnických zemí předvedla svůj nastudovaný program. Nutno podotknout, že se taneční kreace našich zástupkyň na téma volba mezi dobrem a zlem setkala s bouřlivým potleskem. Večer patřil závěrečnému rautu a koncertu portugalských vyučujících. V neděli ráno jsme ještě zamávali Coimbře a ujížděli jsme domů.Na závěr musím dodat, že všechny tři studentky výborně reprezentovaly naší školu, potažmo Českou republiku, svým přátelským chováním, trpělivostí s nedokonalou organizací a velmi profesionálním závěrečným vystoupením.Příští setkání evropských cirkevních škol se bude konat v polské Varšavě. Doufáme, že budeme mít možnost se také zúčastnit.