Mimořádná opatření v naší škole

Pokyny v souvislosti s mimořádnou situací (Covid-19):

Hygienická pravidla pro školní rok 2020-2021:

Budova školy a internátu Zátiší byla před zahájením školního roku plošně dezinfikována.

 

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Ochrana úst, nosu a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemiologických opatřeních.
  • Po příchodu do budovy školy si za vstupními dveřmi každý důkladně provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole (v každé třídě je k dispozici dezinfekce, na toaletách voda s mýdlem). Škola na nutnost opakovaně upozorňuje.
  • Osoušení rukou ručníky na jedno použití. Zákaz látkových ručníků.
  • Časté a intenzivní větrání učeben. Učitel musí zajistit pravidelné větrání v učebnách ve kterých se studentky vyskytují. Opakovaně, krátkodobě a intenzivně, o hodině i o přestávkách (za přítomnosti učitele nebo asistenta).
  • Učitelé průběžně během dne zajistí dezinfekci interaktivních per, kohoutků u umyvadel, klik u učeben apod.

Postup při podezření na nákazu ve škole:

  • Měření teploty při podezření nad 37 stupňů.
  • Studentka bude umístěna k tomu určené místnosti. Škola jí poskytne roušku a ihned bude telefonicky informován jeho zákonný zástupce, který si studentku co nejdříve vyzvedne ve škole. U zletilých studentek bude zákonný zástupce telefonicky informován a studentka ihned opustí budovu školy.

Případný výskyt onemocnění

  • Karanténa je v režii KHS, která nahlásí škole výskyt a škola informuje rodiče.
  • Studentky mají povinnost se v karanténě distančně vzdělávat.

Domácí práce

Milé studentky. Většina úkolů vám chodí mailem, či jinými kanály (rozumějte komunikačními). Na této stránce se budou objevovat úkoly z některých předmětů. Výhodou pro vás je snad větší přehlednost.

6. 5. 2020 M úkol do 11.5.

1PS
Probrali jsme už celou látku prvního ročníku. Pustíme se tedy do opakování. Projdi si v učebnici kapitolu procenta a následně vypracuj on-line  test zde . Vyhodnocení testu vyfoť a pošli do 8.6. na oblibenyucitel@volny.cz.

2PS
Do uzávěrky klasifikace(11.6.) je třeba projít poslední 4 kapitoly v učebnici: Povrch a objem jehlanu, Rozměry kužele, Povrch a objem kužele, Povrch a objem koule. Prostuduj si postupně tyto kapitoly a vypracuj následující příklady:

strana 144 příklad 14.7.1 d)

strana 146 příklad 14.8.1 a)

strana 149 příklad 14.9.1 f)

strana 150 příklad 14.10.1 e)

a vyfocené pošli do 9.6. na oblibenyucitel@volny.cz.

28.5.2020 Aj úkol do 8.6.

PS mírně pokročilí

PS mírně pokročilí – pracovní list

PS začátečníci

PS začátečníci – pracovní list

15.5.2020 Aj úkol do 25.5.

PS Mírně pokročilí

PS mírně pokročilí – pracovní list

PS Začátečníci

PS Začátečníci – pracovní list

PŠD pokročilí

PŠD začátečníci

6. 5. 2020 M úkol do 11.5.

1PS
Prostuduj si kapitolu Shrnutí a opakování (učebnice str. 96). Opět vypočítej příklady pro práci ve škole, příklady za domácí úkol a příklady pro samostatnou práci a vyfocené pošli do 11.5. na oblibenyucitel@volny.cz.

2PS
Prostuduj si kapitolu Rozměry jehlanu (učebnice str. 138) a vypracuj všechny příklady pro práci ve škole, příklady za domácí úkol a příklady pro samostatnou práci a vyfocené pošli do 11.5. na oblibenyucitel@volny.cz.

30.4.2020 Aj úkol do 11.5.

AjM úkol

AjM Pracovní list

AjZ úkol

AjZ Pracovní list

28. 4. 2020

AJM – 2PS – úkol na 11.5.
(Milé druhačky, tento úkol plnili prváci do 27.4. Vám ho dávám s týdenním zpožděním.)
Blíží se svátek země a při té příležitosti si přečtěte článek Earth Day and the Enviroment.
⦁ Pošlete mi česky několik vět o tom, jaké největší enviromentální problémy článek popisuje a jak je navrhuje řešit.
⦁ Poslechněte si nahrávku č. 3 na webové stránce, kde se dozvíte, jak chtějí slavit Den země Elizabeth, William a Elijah. Napište jednu věc, kterou dělají správně.

https://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-april-2020/

⦁ Vyplňte si kvíz How green are you?
Vypracovaný domácí úkol mi pošlete prosím do pondělí 11.5. na email rajdlova@divciskola.cz. V případě telefonických dotazů se můžete ozvat na tel. 723 770 535.
Těším se na vaše odpovědi

Pavlína Rajdlová

AJM_pracovní_list_04_Earth_Day

28. 4. 2020

AJP – 2PS – úkol na 11.5.
Milé druhačky,
v úkolu na 11.5. si poslechnete pár písniček
Najděte si https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-04.pdf
Str. 24-25 v časopise Gate. V tomto článku se píše o Halsey, Green Day, Dua Lipa, The weeknd and Grime. Články o skupinách si přečtěte.
Úkol: Vyberte si jednoho ze zpěváků a napište mi v češtině, co se zpěvák chystá v letošním roce vydat nebo, kde bude koncertovat.
Úkol: Přiřaďte jednotlivé hity ke zpěvákům – New Rules, Good Riddance, Can´t Feel My Face, Him and I, Oblivion
Úkol: Vyberte si jednu z písniček New Rules, Good Riddance…Oblivion a zkuste si ji přeložit. Pokud si písničku zadáte do You Tube, napište např. New Rules lyrics, Good Riddance lyrics… Písničku budete mít i s textem.

Úkoly mi pošlete do 11.5. na rajdlova@centrum.cz. V případě dotazů volejte na 723770535.
Předchozí domácí úkoly jsou dostupné na http://www.divciskola.cz/skola/domaci-prace/
Budu se těšit na vaše odpovědi
Pavlína Rajdlová

28. 4. 2020 1 PS

Soc

Do sešitu si zapište Odlehcovaci sluzba pobytova str.26-28
Služby sociální prevence str. 28
Dum na půl cesty str.28-30
Dále na samostany papír vypracujte otázky k opakování ze str.28,30
Pschologie
Do sesitu si zapište Tempetament str.17-29
Charakter str.19-20
Zvlášť na papír vypracujte otázky k opakovani str.19,20
Ovč
Vymyslete,najděte na internetu nebo v knížkách detskou písničku a napište ji zvlášť na papír

27.4.2020 1P+1PS Příprava pokrmů, termín splnění 30.4.
1PS: Nastudovat a do  sešitu vypsat  výpisky Mléko a mléčné výrobky str. 64-68, dále kapitola Maso a Tuky  str. 68-76.
1PŠD: Nastudovat Mléko a mléčné výrobky str.64-68, dále kapitola Maso a Tuky str. 68-76.

27.4.2020 1P+2P+1PS+2PS Kreativní dílna, termín splnění 30.4.

Úkol č. 3 na předmět kreativní dílna:
Milé žákyně, do čtvrtka 30. 4. 2020 máte následující úkol:
Najděte si citát, který se vám líbí (na internetu, v knize, vymyslete vlastní…).
Vezměte si papír A4 a nakreslete nebo namalujte obrázek, do kterého vybraný citát napíšete.
Může se jednat o obrázek vycházející z citátu nebo obrázek plný různých barev, obrázek přírody…
Zvolte motiv dle své fantazie. Citát na obrázek napište (citát může být malý, velký, obrovský….).
Obrázek s citátem vyfoťte a zašlete foto na e-mail: pastercikova.kreativka@seznam.cz .
Mějte se krásně!
Michaela Pasterčíková

1 PS + 2 PS 17. 4. Aj, termín splnění 20.4.
Začátečníci
Mírně pokročilí
Pokročilí

1 PS + 2 PS 24.4. Aj, termín splnění 27.4.

AJZ pracovní list

AJZ

AJM pracovní list

AJM

1 PŠD + 2 PŠD 24.4. Aj, termín splnění 27.4.

PŠD pokročilí

PŠD začátečníci

Zrušení výuky

Od 11.3.2020 do odvolání se z nařízení ministra zdravotnictví se ruší výuka v naší škole, stejně jako ve všech školách v ČR. Více informací naleznete.