Nový školní rok

Nový školní rok 2016/17 zahájíme 5. 9. 2016 v 8:00. 1. a 2. 9. je ředitelské volno. Těšíme se na vás.

Nebojme se inkluze, aneb jak vypadá společné vzdělávání v Dívčí katolické střední škole!?

V českém školství neslyšíme jiné slovo častěji, skloňuje je i školská, především rodičovská veřejnost. Obvykle s obavami – bude inkluze – změna spočívající v častějším vzdělávání dětí zdravých s těmi handicapovanými, a to i mentálně, dobře připravena? Nebo bude muset chudák vyučující bez podpory a k tomu uzpůsobených podmínek nově v jedné třídě zvládat výuku dětí znevýhodněných tak, aby se v rámci svých možností rozvíjely a realizovaly, a současně aby neklesala úroveň výuky dětí zdravých? Osobně se domnívám, že toto nebezpečí na většině škol hrozí – lze těžko najít dostatek prostředků na asistenty pedagoga, navíc i učitelé, i asistenti pedagoga budou nároky nově pojatého inkluzivního vzdělávání stěží zvládat bez metodického servisu a podpory dalších odborníků…..
Výuka zdravých i znevýhodněných žákyň prvyukaobíhá inkluzivně, tedy společně, již pětadvacet let, tedy dávno před novelou Školského zákona nově upraveným paragrafem 16, respektive 19 – společně u nás studují děvčata zdravá s těmi na vozíčku, s nevidomými, neslyšícími, s děvčaty s poruchou autistického spektra apod…… Studují vedle sebe rovněž dívky s běžným rodinným zázemím a dívky bez funkčních rodin, kupř. z dětských domovů. Přitom některé naše absolventky každým rokem pokračují na maturitním studiu, některé pak i studují vysokou školu (jsou mezi nimi lékařky, farářky či pedagožky), ostatní pak se stávají kvalifikovanými pečovatelkami či sanitáři, ty závažněji handicapované rovněž bez větších problémů dovrší střední vzdělání a mohou získat pracovní uplatnění na chráněném či otevřeném pracovním trhu…..
Čím to? Díky štědrosti dárců, díky prostředkům nadací a fondů i evropských projektů, rovněž díky vlastní hospodářské činnosti se takto výrazně inkluzivně pojatá výuka může opírat a spolupráci čtyř asistentů pedagoga, kteří mohou využívat metodický servis pravidelné supervize. Se žákyněmi pracuje několik školních speciálních pedagogů, jejich sociální problémy pomáhá řešit školní sociální pracovník, k dispozici je duchovní asistent. Pro ty žákyně, které z nejrůznějších důvodů nemohou být ubytované ve standardním internátu, máme ubytování přímo v areálu školy……
Tedy vzkaz pro rodiče uchazeček o studium v naší škole – nebojte se inkluze, v Dívčí katolické střední škole ji s Vámi a Vašimi dětmi zvládneme…….!

Podpořte nás při nákupu na internetu

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci?

Nakupujte přes GIVT.cz na mnoha internetových obchodech a část z vaší

útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!
GIVT_banner_full

Organizace školního roku 2015/16 – aktualizováno

Začátek roku úterý 1. 9. 2015
Třídní schůzky čtvrtek 17. 9. 2015 v 16 hod
Soustředění 21.- 25. září 2015
Státní svátek pondělí 28. září 2015
Souvislé praxe (2. roč.) 5. 10.-9.10. 2015
Ředitelské volno č.1 po 26. 10. 2015
Ředitelské volno č.2 út 27. 10. 2015
Státní svátek středa 28. 10. 2015
Podzimní prázdniny čt 29.10. a pá 30.10. 2015
Benefiční koncert čtvrtek 12. 11. 2015
Ředitelské volno č.3 pondělí 16. 11. 2015
Státní svátek úterý 17. 11. 2015
Pohár sv. Anežky České čtvrtek 19. 11. 2015
Pedagogická rada čtvrtek 19. 11. 2015 ve 14 hod
Souvislé praxe (2. roč.) 30.11. – 4.12. 2015
Ředitelské volno č. 4 21. 12. 2015
Ředitelské volno č. 5 22. 12. 2015
Vánoční prázdniny 23.12.2015 (st) – 3.1.2016 (ne)
Začátek výuky pondělí 4. 1. 2016
Třídní schůzky čtvrtek 7.1. 2016 16 hod
Pedagogická rada úterý 19. 1. 2016 14 hod
Pololetní vysvědčení čtvrtek 28.1.2016
Pololetní prázdniny pátek 29.1.2016
Souvislé praxe (2. roč.) 22. – 26. 2. 2016
Jarní prázdniny 29.2. – 4.3.2016
Velikonoční prázdniny 24.3.(čt), 25.3. 2016 (pá)
Velikonoční pondělí 28.3. 2016
Pedagogická rada úterý 5. 4. 2016 14 hod
Třídní schůzky čtvrtek 7.4. 2016 16 hod
Souvislé praxe (1. roč.) 11.4.-15.4. 2016
Přijímací řízení pátek 22.4. 2016 od 10 hod
Prověřovací testy 9.-13.5. 2016
Třídní schůzky úterý 17. 5. 2016 16 hod
Souvislé praxe (1.roč) 6.6.-10.6. 2016
Pedagogická rada úterý 7.6. 2016 14 hod
Praktická část záv. zk. 9.,10. a 13.6. 2016 (čt,pá,po)
Studijní volno (2. roč.) 14. – 17. 6. 2016
Uzavření klasifikace prvních ročníků 17. 6. 2016 (pá)
Teoretická část záv. zk. 20.- 21. 6. 2016 (po, út)
Závěrečné vysvědčení čtvrtek 30.6. 2016
Hlavní prázdniny 1.7.2016 (pá) – 31.8.2016 (st)

Změna programu vyhrazena!

V Praze, 1.9.2015
Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Chráněná dílna Inspirace

Co nabízí školní chráněná dílna?
• Pracovní uplatnění handicapovaným mladým ženám.
• Sociální začlenění prostřednictvím pravidelného kontaktu s dalšími mladými lidmi při práci v chráněném místě.
• Zlepšení ekonomického statutu.
• Získávání a další prohlubování znalostí k samostatnosti v profesním i osobním životě.
• Podporu školního psychologa a školního sociálního pracovníka.
• Podporu díky nabídce sociálních služeb školní pečovatelské agentury – Křižovnické pečovatelské služby.

Inspirace

Inspirace

Na jakou práci jsme zaměřeni?
• Hlavně se zaměřujeme na textilní výrobky.
• Vedlejší činností je výroba mýdel, svíček a drobných dekoračních předmětů.

Jaká jsme škola?
• Jsme dvouletá střední škola určená pro žákyně sociálně, zdravotně a mentálně znevýhodněné. Maximální počet dívek ve škole je 52, žákyně jsou rozděleny do dvou ročníků a každý ročník do dvou tříd.
• Jsme jiní tím, že si žákyně samy uklízí, samy vaří, učí se jedna druhé porozumět a pomoci si navzájem. Snažíme se o atmosféru vzájemné důvěry.
• Jako jediná škola v ČR jsme zároveň registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – kvalifikovaní školní pečovatelé se starají o třicet seniorů v jejich domácnostech. Na této službě se podílejí i žákyně školy, v rámci svých povinných odborných praxí.
• Škola zřizuje chráněnou dílnu nejen pro své absolventky, které kvůli povaze svého handicapu nenalezly uplatnění na trhu práce, přijímáme mezi sebe i další mladé invalidní ženy, které mají o naši práci zájem.
• Jako jediná střední škola máme registrovaný včelařský kroužek.
• Snažíme se svým žákyním, jejich rodinám i absolventkám pomáhat – mají k dispozici školního psychologa, sociální pracovnici, speciální pedagožku, duchovní služby nabízejí bratři a otcové řádu křižovníků.
• Pro ohroženější nebo více handicapované žákyně máme krizové bydlení – Zátiší sv. Anežky České.

Inspirace

Inspirace

Jak nám můžete pomoci?
• Dílna potřebuje dovybavit, potřebujeme přispění na její chod, hledáme odběratele pro naše výrobky. Jsme vděční i za drobné finanční přispění a pro každého dárce máme připravenou i malou pozornost (některý z našich výrobků). Zazvoňte nebo se obraťte na ředitele školy.
• Kontaktní telefony:
Inspirace : 724 945 260
DKSŠ: 604 451 423
e-mail: divciskola@divciskola.cz
Adresa školy: Platnéřská 4, Praha 1, 110 00
Adresa dílny: Ve Smečkách 10, Praha 1, 110 00
Číslo účtu: 75433011/0100
Kontaktní osoby: Bc. Zuzana Černá,
Mgr. Luboš Hošek,
Mgr. Lucie Velkoborská
Inspirace

Inspirace