Podpořte nás při nákupu na internetu

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci?

Nakupujte přes GIVT.cz na mnoha internetových obchodech a část z vaší

útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!
GIVT_banner_full

Organizace školního roku 2015/16 – aktualizováno

Začátek roku úterý 1. 9. 2015
Třídní schůzky čtvrtek 17. 9. 2015 v 16 hod
Soustředění 21.- 25. září 2015
Státní svátek pondělí 28. září 2015
Souvislé praxe (2. roč.) 5. 10.-9.10. 2015
Ředitelské volno č.1 po 26. 10. 2015
Ředitelské volno č.2 út 27. 10. 2015
Státní svátek středa 28. 10. 2015
Podzimní prázdniny čt 29.10. a pá 30.10. 2015
Benefiční koncert čtvrtek 12. 11. 2015
Ředitelské volno č.3 pondělí 16. 11. 2015
Státní svátek úterý 17. 11. 2015
Pohár sv. Anežky České čtvrtek 19. 11. 2015
Pedagogická rada čtvrtek 19. 11. 2015 ve 14 hod
Souvislé praxe (2. roč.) 30.11. – 4.12. 2015
Ředitelské volno č. 4 21. 12. 2015
Ředitelské volno č. 5 22. 12. 2015
Vánoční prázdniny 23.12.2015 (st) – 3.1.2016 (ne)
Začátek výuky pondělí 4. 1. 2016
Třídní schůzky čtvrtek 7.1. 2016 16 hod
Pedagogická rada úterý 19. 1. 2016 14 hod
Pololetní vysvědčení čtvrtek 28.1.2016
Pololetní prázdniny pátek 29.1.2016
Souvislé praxe (2. roč.) 22. – 26. 2. 2016
Jarní prázdniny 29.2. – 4.3.2016
Velikonoční prázdniny 24.3.(čt), 25.3. 2016 (pá)
Velikonoční pondělí 28.3. 2016
Pedagogická rada úterý 5. 4. 2016 14 hod
Třídní schůzky čtvrtek 7.4. 2016 16 hod
Souvislé praxe (1. roč.) 11.4.-15.4. 2016
Přijímací řízení pátek 22.4. 2016 od 10 hod
Prověřovací testy 9.-13.5. 2016
Třídní schůzky úterý 17. 5. 2016 16 hod
Souvislé praxe (1.roč) 6.6.-10.6. 2016
Pedagogická rada úterý 7.6. 2016 14 hod
Praktická část záv. zk. 9.,10. a 13.6. 2016 (čt,pá,po)
Studijní volno (2. roč.) 14. – 17. 6. 2016
Uzavření klasifikace prvních ročníků 17. 6. 2016 (pá)
Teoretická část záv. zk. 20.- 21. 6. 2016 (po, út)
Závěrečné vysvědčení čtvrtek 30.6. 2016
Hlavní prázdniny 1.7.2016 (pá) – 31.8.2016 (st)

Změna programu vyhrazena!

V Praze, 1.9.2015
Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Chráněná dílna Inspirace

Co nabízí školní chráněná dílna?
• Pracovní uplatnění handicapovaným mladým ženám.
• Sociální začlenění prostřednictvím pravidelného kontaktu s dalšími mladými lidmi při práci v chráněném místě.
• Zlepšení ekonomického statutu.
• Získávání a další prohlubování znalostí k samostatnosti v profesním i osobním životě.
• Podporu školního psychologa a školního sociálního pracovníka.
• Podporu díky nabídce sociálních služeb školní pečovatelské agentury – Křižovnické pečovatelské služby.

Inspirace

Inspirace

Na jakou práci jsme zaměřeni?
• Hlavně se zaměřujeme na textilní výrobky.
• Vedlejší činností je výroba mýdel, svíček a drobných dekoračních předmětů.

Jaká jsme škola?
• Jsme dvouletá střední škola určená pro žákyně sociálně, zdravotně a mentálně znevýhodněné. Maximální počet dívek ve škole je 52, žákyně jsou rozděleny do dvou ročníků a každý ročník do dvou tříd.
• Jsme jiní tím, že si žákyně samy uklízí, samy vaří, učí se jedna druhé porozumět a pomoci si navzájem. Snažíme se o atmosféru vzájemné důvěry.
• Jako jediná škola v ČR jsme zároveň registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – kvalifikovaní školní pečovatelé se starají o třicet seniorů v jejich domácnostech. Na této službě se podílejí i žákyně školy, v rámci svých povinných odborných praxí.
• Škola zřizuje chráněnou dílnu nejen pro své absolventky, které kvůli povaze svého handicapu nenalezly uplatnění na trhu práce, přijímáme mezi sebe i další mladé invalidní ženy, které mají o naši práci zájem.
• Jako jediná střední škola máme registrovaný včelařský kroužek.
• Snažíme se svým žákyním, jejich rodinám i absolventkám pomáhat – mají k dispozici školního psychologa, sociální pracovnici, speciální pedagožku, duchovní služby nabízejí bratři a otcové řádu křižovníků.
• Pro ohroženější nebo více handicapované žákyně máme krizové bydlení – Zátiší sv. Anežky České.

Inspirace

Inspirace

Jak nám můžete pomoci?
• Dílna potřebuje dovybavit, potřebujeme přispění na její chod, hledáme odběratele pro naše výrobky. Jsme vděční i za drobné finanční přispění a pro každého dárce máme připravenou i malou pozornost (některý z našich výrobků). Zazvoňte nebo se obraťte na ředitele školy.
• Kontaktní telefony:
Inspirace : 724 945 260
DKSŠ: 604 451 423
e-mail: divciskola@divciskola.cz
Adresa školy: Platnéřská 4, Praha 1, 110 00
Adresa dílny: Ve Smečkách 10, Praha 1, 110 00
Číslo účtu: 75433011/0100
Kontaktní osoby: Bc. Zuzana Černá,
Mgr. Luboš Hošek,
Mgr. Lucie Velkoborská
Inspirace

Inspirace

MUDr. Tomáš Šebek v naší škole

V Dívčí škole proběhlo setkání se zajímavým člověkem – operoval v bojových podmínkách afghánské bojovníky i jejich oběti…..


MUDr.Tomáš Šebek (*1977)

Debutoval svojí první tříselnou kýlou v říjnu 2002 na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice (nemocnice u lesa) kam nastoupil po studiích na 1.lékařské fakultě UK. Při státnici z chirurgie odpřisáhl, že se tomuto oboru nikdy věnovat nebude. První atestaci z chirurgie získal v roce 2005, když zkušební komisi odpřisáhl, že se nikdy nebude věnovat traumatologii. Jelikož to systém vzdělávání lékařů umožnil, v roce 2008 nemusel přísahat, aby získal specializační způsobilost v oboru chirurgie a stal se alespoň formálně plnohodnotným dvou atestovaným chirurgem dle tehdejšího systému. Nesčetněkrát musel přísahat, že jím skutečně je.

V říjnu 2010 odjel na svou první tříměsíční misi s Lékaři bez hranic na jím domnělé Tahiti, ze kterého se nakonec vyklubalo Haiti. Kdysi svému zeměpísaři na Akademickém gymnáziu Štěpánská něco odpřísáhl…Po návratu odjel s rodinou na rok do Irska. Puzen výčitkami neúplného vzdělání doslova složil před zkušební komisí v prosinci 2011 evropskou druhou atestaci z chirurgie. A už zase tam musel přisahat…pod přezdívkou “terminátor“, kterou byl titulován zemským referentem pro spondylochirurgii, se na Národní spinální jednotce v Mater Misericordiae University Hospital v Dublinu pokoušel rozložit irský zdravotní systém zevnitř. Za odměnu mu byla v dubnu 2012 velice narychlo umožněna druhá, dvouměsíční mise s Lékaři bez hranic na Haiti. Pod přísahou zemským traumatologickým referentům, že se už do Irska nevrátí, mu dva konzultanti vystavili velice pozitivní doporučující dopisy pro samostatnou práci v traumacentru kdekoli na světě mimo Irsko.

Tento glejt jistě zúročí v Nemocnici Na Františku v Praze (nemocnice na břehu), kam v lednu 2013 nastoupil na chirurgii, aby jej tamní vedení záhy a s velkou radostí uvolnilo na jeho dosud třetí misi s Lékaři bez hranic na 7 podzimních týdnů do Trauma Center Kunduz v severním Afganistánu, protože alespoň Lékařům bez hranic nemusel přísahat, pravděpodobně minimálně ještě čtvrtou misi stihne… stalo se tak v dubnu 2015.

Tomáš má hodnou ženu a dvě děti a mezi jeho koníčky patří různé variace přísah.

Z činnosti včelařského kroužku

Dne 11.2. 2014 začaly přípravné práce pro novou včelařskou sezónu. Jako první na řadě bylo natření nového školního úlu. Této činnosti se s velkým zápalem zhostila děvčata z 2.PS. A jak to probíhalo vidíte sami.

Natírání úlu