MUDr. Tomáš Šebek v naší škole

V Dívčí škole proběhlo setkání se zajímavým člověkem – operoval v bojových podmínkách afghánské bojovníky i jejich oběti…..


MUDr.Tomáš Šebek (*1977)

Debutoval svojí první tříselnou kýlou v říjnu 2002 na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice (nemocnice u lesa) kam nastoupil po studiích na 1.lékařské fakultě UK. Při státnici z chirurgie odpřisáhl, že se tomuto oboru nikdy věnovat nebude. První atestaci z chirurgie získal v roce 2005, když zkušební komisi odpřisáhl, že se nikdy nebude věnovat traumatologii. Jelikož to systém vzdělávání lékařů umožnil, v roce 2008 nemusel přísahat, aby získal specializační způsobilost v oboru chirurgie a stal se alespoň formálně plnohodnotným dvou atestovaným chirurgem dle tehdejšího systému. Nesčetněkrát musel přísahat, že jím skutečně je.

V říjnu 2010 odjel na svou první tříměsíční misi s Lékaři bez hranic na jím domnělé Tahiti, ze kterého se nakonec vyklubalo Haiti. Kdysi svému zeměpísaři na Akademickém gymnáziu Štěpánská něco odpřísáhl…Po návratu odjel s rodinou na rok do Irska. Puzen výčitkami neúplného vzdělání doslova složil před zkušební komisí v prosinci 2011 evropskou druhou atestaci z chirurgie. A už zase tam musel přisahat…pod přezdívkou “terminátor“, kterou byl titulován zemským referentem pro spondylochirurgii, se na Národní spinální jednotce v Mater Misericordiae University Hospital v Dublinu pokoušel rozložit irský zdravotní systém zevnitř. Za odměnu mu byla v dubnu 2012 velice narychlo umožněna druhá, dvouměsíční mise s Lékaři bez hranic na Haiti. Pod přísahou zemským traumatologickým referentům, že se už do Irska nevrátí, mu dva konzultanti vystavili velice pozitivní doporučující dopisy pro samostatnou práci v traumacentru kdekoli na světě mimo Irsko.

Tento glejt jistě zúročí v Nemocnici Na Františku v Praze (nemocnice na břehu), kam v lednu 2013 nastoupil na chirurgii, aby jej tamní vedení záhy a s velkou radostí uvolnilo na jeho dosud třetí misi s Lékaři bez hranic na 7 podzimních týdnů do Trauma Center Kunduz v severním Afganistánu, protože alespoň Lékařům bez hranic nemusel přísahat, pravděpodobně minimálně ještě čtvrtou misi stihne… stalo se tak v dubnu 2015.

Tomáš má hodnou ženu a dvě děti a mezi jeho koníčky patří různé variace přísah.

Z činnosti včelařského kroužku

Dne 11.2. 2014 začaly přípravné práce pro novou včelařskou sezónu. Jako první na řadě bylo natření nového školního úlu. Této činnosti se s velkým zápalem zhostila děvčata z 2.PS. A jak to probíhalo vidíte sami.

Natírání úlu

Nový projekt

„Od února letošního roku v naší škole pomáhá při řešení sociálního znevýhodnění našim studentkám a jejich rodinám sociální pracovnice Bára. Aktivním sociálním poradenstvím pomáháme našim žákyním k tomu, aby úspěšně dokončily školu a byly samostatné v profesním, ale i osobním a rodinném životě. Projekt sociálního poradenství je možný jen díky štědrosti dárců – Nadace Agrofert a Nadačního fondu pomoci – NAŠIM DÁRCŮM DĚKUJEME!“
Nadace Agrofert
Nadační fond pomoci

Organizace školního roku 2013/14

Začátek roku 2. 9. 2013 (pondělí)
Třídní schůzky 19. 9. 2013 (čtvrtek) v 16 hod.
Soustředění 23. – 27. 9. 2013
Ředitelské volno 30. 9. 2013 (pondělí)
Souvislé praxe (2. roč.) 7. 10. -11. 10. 2013
Státní svátek 28. 10. 2013 (pondělí)
Podzimní prázdniny 29.10. 2013 (úterý), 30.10.2013 (středa)
Návštěva otce biskupa 31. 10. 2013 (čtvrtek)
Pedagogická rada 7. 11. 2013 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
Pohár sv. Anežky České 13. 11. 2013 (středa)
Souvislé praxe (2. roč.) 2. – 6. 12. 2013
Vánoční prázdniny 21. 12. 2013 (sobota) – 5.1.2014 (neděle)
Začátek výuky 6. 1. 2014 (pondělí)
Třídní schůzky 9.1. 2014 (čtvrtek) v 16hod.
Pedagogická rada 21. 1. 2014 (úterý) 14hod.
Pololetní vysvědčení 30. 1. 2014 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny 31. 1. 2014 (pátek)
Jarní prázdniny 17. 2. – 23. 2. 2014
Souvislé praxe (2. roč.) 3. 3. – 7. 3. 2014
Pedagogická rada 9. 4. 2014 (středa) ve 14 hod.
Třídní schůzky 10. 4. 2014 (čtvrtek) v 16 hod.
Souvislé praxe (1. roč.) 7. 4. – 11. 4. 2014
Velikonoční prázdniny 17. 4. (čtvrtek) – 18. 4. (pátek) 2014
Velikonoční pondělí 21. 4. 2014
Přijímací řízení 22.4. 2014 (úterý) od 10 hod.
Státní svátek 1. 5. 2014 (čtvrtek)
Ředitelské volno 2. 5. 2014 (pátek)
Státní svátek 8. 5. 2014 (čtvrtek)
Ředitelské volno 9. 5. 2014 (pátek)
Prověřovací testy: 12. – 16. 5. 2014
Třídní schůzky: 19. 5. 2014 (pondělí) v 16 hod.
Pedagogická rada: 10.6. 2014 (úterý) ve 14 hod
Praktická část záv. zk. 12., 13. a 16.6. 2014 (čtvrtek, pátek, pondělí)
Souvislé praxe (1. roč.) 9. 6. – 13. 6. 2014
Studijní volno (2. roč.) 17. – 20. 6. 2014
Konec klasifikace 1. roč. 20. 6. 2014 (pátek)
Teoretická část záv. zk. 23. – 24. 6. 2014 (pondělí, úterý)
Závěrečné vysvědčení 27. 6. 2014 (pátek)
Hlavní prázdniny: 28. 6. 2014 (sobota) – 31. 8. 2014 (neděle)
Začátek škol. r. 2014/15 1. 9. 2014 (pondělí)

Změna programu vyhrazena!

V Praze, 2.9.2013

Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Medobraní – nový termín – již brzy

Kdy: 12.9.2013
Kde: Areál kláštera sester Alžbětinek
Na Slupi 6, Praha 2
tramvaj č. 18, 24, z Karlova náměstí, zastávka Albertov)
V kolik hodin: od 14.00 do 18.00
Program:

• 14.00 – 14.15 – Slavnostní zahájení (SCHÁZENÍ OD 13.30)
• 14.15 – 15.45 – Zapojení se do dílen dle vlastní volby
a) Výroba svíček z včelího vosku
b) Pletení košíků
c) Setkání u včel – ukázka vytáčení medu (možnost vyzkoušení), přípravné práce, ukázka včelstev (ve včelařské kombinéze)
• 16:00 – 16:30 – Jarmareční píseň „Když jsem já sloužil“, břišní tanec
• 16:30 – 16:50 – Možnost zakoupení výrobků děvčat
• 16:50 – 17.00 – Tombola o zajímavé ceny
• 17.00 – 18.00 – Koncert manželů Radových v kostele Panny Marie Bolestné

Vstupné: dobrovolné

Při zakoupení lístku za 50,-Kč budete zařazeni do tomboly. Lístky bude možnost zakoupit během celé akce. Výtěžek z této akce bude použit na potřeby Dívčí katolické střední školy.

Během celé akce Vás budou doprovázet děvčata z Dívčí katolické střední školy.