Přijmeme učitele

Dívčí katolická střední škola, Platnéřská 4, Praha 1

přijme učitele těchto předmětů: Kreativní dílna, Příprava pokrmů, Pedagogika, Péče o domácnost klienta, Český jazyk, literatura a komunikační výchova, Historie a současnost regionů, Člověk a společnost, Organizace volného času klienta, Práce v sociálních službách, Péče o člověka, Péče o nemocné a postižené, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Pečovatelské služby a Kreativní dílna, Informační a komunikační technologie, Příprava pokrmů, Péče o domácnost, Český jazyk a literatura, Základy matematiky a přírodních věd, Občanská výchova, Péče o oděvy, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Praktická škola dvouletá

Podmínky:

odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb. v platném znění §9 odst. 1 pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru Pečovatelské služby a odst. 2 pro výuku odborných předmětů v oboru Pečovatelské služby a podle §9 odst. 7 písmeno c pro obor Praktická škola dvouletá

bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

minimální uvatek 0,75

zkušenosti se vzděláváním žáků s mentálním postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným a smyslovým postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním všech typů

zkušenosti se vzděláváním žáků s psychiatrickými problémy

aktivní znalost prostředí křesťanské církve

 

Vzhledem ke specifikům naší školy musí uchazeč splnit všechny uvedené podmínky.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 604 451 423.

Ohlas na pečovatelskou službu

Vážený pane řediteli,

náhodou jsem se asi před rokem dověděla o možnostech Dívčí školy. Pokusila jsem se o kontakt.

Několikrát mne navštívila v rámci praxe paní učitelka s žákyňkami. Jejich pomoc byla velmi vstřícná a užitečná. Obzvláště Kristýnkou (která už ke mně dochází sama) jsem přímo nadšená. Tím, že má předchozí výtvarné vzdělání a zkušenosti mi pohotově se zájmem pomáhá mimo domácnost i s odbornými pracemi (paspartování, přesunování větších obrazů…) Které bych s obtížemi sama zvládala. Doufám, že spolupráce s Kristýnkou bude moci pokračovat.

Kontakt s vaší školou jsem původně vyhledala pro pana profesora, kterému náhle zesnula manželka a on nebyl schopen samostatného života. Je Kristýnkou též nadšen. Chová se velmi profesionálně. Dokonce když p. profesora při příchodu s nákupem nalezla na podlaze bez schopnosti povstat a přesunout se, velmi rychle zorganizovala příjezd pohotovosti a zabezpečila odvoz do nemocnice. Následně informovala mne a paní učitelku Kahounovou. Obě projevily zájem o další osud pana profesora, který po 14. dnech v nemocnici opět vítá pomoc Vaší žákyňky…

Děkuji za sebe i pana profesorta za příkladnou práci.

Ať se daří žákům, pedagogům a celé DÍVČÍ KATOLICKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE !

Křižovnická pečovatelská služba

Kdo jsme?
Od 13. listopadu 2012 nejsme jen škola, ale i oficiálně registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Naše školní pečovatelská agentura se jmenuje Křižovnická pečovatelská služba, protože nás při ní podporuje řád Křižovníků s červenou hvězdou, založený sv. Anežkou Českou.

Co děláme?
Navštěvujeme cca 25 seniorů a seniorek u nich doma – povídáme si s nimi, pomáháme jim při úklidu, vaření, nákupech, doprovázíme je…

Kdo seniorům pomáhá?
Za potřebnými seniory do jejich domácností na území Prahy dochází žákyně školy pod odborným dohledem pedagogů.

Jaká je myšlenka školní pečovatelské „firmy“?
Vybrané žákyně si v rámci Křižovnické pečovatelské služby splňují povinnou pečovatelskou praxi.
Některé z nich po absolvování studia mohou ve školní agentuře najít pracovní uplatnění.
Ty, co se ve službě nejvíce osvědčí, pak budou doprovázet nové žákyně………

více informaci zde …

Benefiční koncert

Dne 23. 4. 2013 se konal v kostele svatého Františka na Křižovnickém náměstí benefiční Koncert pro naší školu s následným pohoštěním v prostorách školy. Atmosféru setkání si můžete připomenout na několika fotografiích zde.
Bez nároku na honorář účinkovali: Conga collegium, Sponte sua a studentky školy.