Organizace školního roku 2016/17

Ředitelské volno čtvrtek 1. 9. 2016
Ředitelské volno pátek 2. 9. 2016
Začátek roku pondělí 5. 9. 2016
Třídní schůzky úterý 13. 9. 2016 v 16 hod
Soustředění 19.- 23. září 2016
Ředitelské volno pondělí 26. 9. 2016
Ředitelské volno úterý 27. 9. 2016
Státní svátek středa 28. září 2016
Souvislé praxe (2. roč.) 3. 10.-7.10. 2016
Projektové dny – bibliodrama út 18. a st 19. 10. 2016
Podzimní prázdniny st 26. a čt 27. října 2016
Státní svátek pátek 28. 10. 2016
Pohár sv. Anežky České čtvrtek 10. 11. 2016
Státní svátek čtvrtek 17. 11. 2016
Ředitelské volno pátek 18. 11. 2016
Pedagogická rada úterý 22. 11. 2016 ve 14 hod
Souvislé praxe (2. roč.) 28.11. – 2.12. 2016
Vánoční prázdniny 23.12.2016 (pá) – 2.1.2017 (po)
Začátek výuky úterý 3. 1. 2017
Třídní schůzky čtvrtek 5.1. 2017 16 hod
Pedagogická rada úterý 17. 1. 2017 14 hod
Pololetní vysvědčení čtvrtek 2. 2. 2017
Pololetní prázdniny pátek 3. 2. 2017
Souvislé praxe (2. roč.) 6.3. – 10.3.2017
Jarní prázdniny 13.3. – 19.3.2017
Souvislé praxe (1. roč.) 3. 4.-7.4. 2017
Pedagogická rada úterý 4. 4. 2017 14 hod
Třídní schůzky čtvrtek 6.4. 2017 16 hod
Velikonoční prázdniny 13.4.(čt), 14.4. 2017 (pá)
Velikonoční pondělí 17.4. 2017
Přijímací řízení pondělí 24.4. 2017 od 10 hod
Státní svátek pondělí 1. 5. 2017
Státní svátek pondělí 8. 5. 2017
Prověřovací testy 15.-19.5. 2017
Třídní schůzky čtvrtek 25. 5. 2017 16 hod
Souvislé praxe (1.roč) 5. 6.-9. 6. 2017
Pedagogická rada úterý 6.6. 2017 14 hod
Praktická část záv. zk. 15.,16. a 19.6. 2017 (čt,pá,po)
Studijní volno (2. roč.) 20. – 23. 6. 2017
Uzavření klasifikace prvních roč. 23. 6. 2017 (pá)
Teoretická část záv. zk. 26.- 27. 6. 2017 (po, út)
Závěrečné vysvědčení pátek 30.6. 2017
Hlavní prázdniny 1.7.2017 (so) – 1.9.2017 (pá)

Změna programu vyhrazena!
V Praze, 1.9.2016
Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Nový školní rok

Nový školní rok 2016/17 zahájíme 5. 9. 2016 v 8:00. 1. a 2. 9. je ředitelské volno. Těšíme se na vás.

Nebojme se inkluze, aneb jak vypadá společné vzdělávání v Dívčí katolické střední škole!?

V českém školství neslyšíme jiné slovo častěji, skloňuje je i školská, především rodičovská veřejnost. Obvykle s obavami – bude inkluze – změna spočívající v častějším vzdělávání dětí zdravých s těmi handicapovanými, a to i mentálně, dobře připravena? Nebo bude muset chudák vyučující bez podpory a k tomu uzpůsobených podmínek nově v jedné třídě zvládat výuku dětí znevýhodněných tak, aby se v rámci svých možností rozvíjely a realizovaly, a současně aby neklesala úroveň výuky dětí zdravých? Osobně se domnívám, že toto nebezpečí na většině škol hrozí – lze těžko najít dostatek prostředků na asistenty pedagoga, navíc i učitelé, i asistenti pedagoga budou nároky nově pojatého inkluzivního vzdělávání stěží zvládat bez metodického servisu a podpory dalších odborníků…..
Výuka zdravých i znevýhodněných žákyň prvyukaobíhá inkluzivně, tedy společně, již pětadvacet let, tedy dávno před novelou Školského zákona nově upraveným paragrafem 16, respektive 19 – společně u nás studují děvčata zdravá s těmi na vozíčku, s nevidomými, neslyšícími, s děvčaty s poruchou autistického spektra apod…… Studují vedle sebe rovněž dívky s běžným rodinným zázemím a dívky bez funkčních rodin, kupř. z dětských domovů. Přitom některé naše absolventky každým rokem pokračují na maturitním studiu, některé pak i studují vysokou školu (jsou mezi nimi lékařky, farářky či pedagožky), ostatní pak se stávají kvalifikovanými pečovatelkami či sanitáři, ty závažněji handicapované rovněž bez větších problémů dovrší střední vzdělání a mohou získat pracovní uplatnění na chráněném či otevřeném pracovním trhu…..
Čím to? Díky štědrosti dárců, díky prostředkům nadací a fondů i evropských projektů, rovněž díky vlastní hospodářské činnosti se takto výrazně inkluzivně pojatá výuka může opírat a spolupráci čtyř asistentů pedagoga, kteří mohou využívat metodický servis pravidelné supervize. Se žákyněmi pracuje několik školních speciálních pedagogů, jejich sociální problémy pomáhá řešit školní sociální pracovník, k dispozici je duchovní asistent. Pro ty žákyně, které z nejrůznějších důvodů nemohou být ubytované ve standardním internátu, máme ubytování přímo v areálu školy……
Tedy vzkaz pro rodiče uchazeček o studium v naší škole – nebojte se inkluze, v Dívčí katolické střední škole ji s Vámi a Vašimi dětmi zvládneme…….!

Podpořte nás při nákupu na internetu

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci?

Nakupujte přes GIVT.cz na mnoha internetových obchodech a část z vaší

útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!
GIVT_banner_full

Organizace školního roku 2015/16 – aktualizováno

Začátek roku úterý 1. 9. 2015
Třídní schůzky čtvrtek 17. 9. 2015 v 16 hod
Soustředění 21.- 25. září 2015
Státní svátek pondělí 28. září 2015
Souvislé praxe (2. roč.) 5. 10.-9.10. 2015
Ředitelské volno č.1 po 26. 10. 2015
Ředitelské volno č.2 út 27. 10. 2015
Státní svátek středa 28. 10. 2015
Podzimní prázdniny čt 29.10. a pá 30.10. 2015
Benefiční koncert čtvrtek 12. 11. 2015
Ředitelské volno č.3 pondělí 16. 11. 2015
Státní svátek úterý 17. 11. 2015
Pohár sv. Anežky České čtvrtek 19. 11. 2015
Pedagogická rada čtvrtek 19. 11. 2015 ve 14 hod
Souvislé praxe (2. roč.) 30.11. – 4.12. 2015
Ředitelské volno č. 4 21. 12. 2015
Ředitelské volno č. 5 22. 12. 2015
Vánoční prázdniny 23.12.2015 (st) – 3.1.2016 (ne)
Začátek výuky pondělí 4. 1. 2016
Třídní schůzky čtvrtek 7.1. 2016 16 hod
Pedagogická rada úterý 19. 1. 2016 14 hod
Pololetní vysvědčení čtvrtek 28.1.2016
Pololetní prázdniny pátek 29.1.2016
Souvislé praxe (2. roč.) 22. – 26. 2. 2016
Jarní prázdniny 29.2. – 4.3.2016
Velikonoční prázdniny 24.3.(čt), 25.3. 2016 (pá)
Velikonoční pondělí 28.3. 2016
Pedagogická rada úterý 5. 4. 2016 14 hod
Třídní schůzky čtvrtek 7.4. 2016 16 hod
Souvislé praxe (1. roč.) 11.4.-15.4. 2016
Přijímací řízení pátek 22.4. 2016 od 10 hod
Prověřovací testy 9.-13.5. 2016
Třídní schůzky úterý 17. 5. 2016 16 hod
Souvislé praxe (1.roč) 6.6.-10.6. 2016
Pedagogická rada úterý 7.6. 2016 14 hod
Praktická část záv. zk. 9.,10. a 13.6. 2016 (čt,pá,po)
Studijní volno (2. roč.) 14. – 17. 6. 2016
Uzavření klasifikace prvních ročníků 17. 6. 2016 (pá)
Teoretická část záv. zk. 20.- 21. 6. 2016 (po, út)
Závěrečné vysvědčení čtvrtek 30.6. 2016
Hlavní prázdniny 1.7.2016 (pá) – 31.8.2016 (st)

Změna programu vyhrazena!

V Praze, 1.9.2015
Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy