Organizace školního roku 2013/14

Začátek roku 2. 9. 2013 (pondělí)
Třídní schůzky 19. 9. 2013 (čtvrtek) v 16 hod.
Soustředění 23. – 27. 9. 2013
Ředitelské volno 30. 9. 2013 (pondělí)
Souvislé praxe (2. roč.) 7. 10. -11. 10. 2013
Státní svátek 28. 10. 2013 (pondělí)
Podzimní prázdniny 29.10. 2013 (úterý), 30.10.2013 (středa)
Návštěva otce biskupa 31. 10. 2013 (čtvrtek)
Pedagogická rada 7. 11. 2013 (čtvrtek) ve 14.00 hod.
Pohár sv. Anežky České 13. 11. 2013 (středa)
Souvislé praxe (2. roč.) 2. – 6. 12. 2013
Vánoční prázdniny 21. 12. 2013 (sobota) – 5.1.2014 (neděle)
Začátek výuky 6. 1. 2014 (pondělí)
Třídní schůzky 9.1. 2014 (čtvrtek) v 16hod.
Pedagogická rada 21. 1. 2014 (úterý) 14hod.
Pololetní vysvědčení 30. 1. 2014 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny 31. 1. 2014 (pátek)
Jarní prázdniny 17. 2. – 23. 2. 2014
Souvislé praxe (2. roč.) 3. 3. – 7. 3. 2014
Pedagogická rada 9. 4. 2014 (středa) ve 14 hod.
Třídní schůzky 10. 4. 2014 (čtvrtek) v 16 hod.
Souvislé praxe (1. roč.) 7. 4. – 11. 4. 2014
Velikonoční prázdniny 17. 4. (čtvrtek) – 18. 4. (pátek) 2014
Velikonoční pondělí 21. 4. 2014
Přijímací řízení 22.4. 2014 (úterý) od 10 hod.
Státní svátek 1. 5. 2014 (čtvrtek)
Ředitelské volno 2. 5. 2014 (pátek)
Státní svátek 8. 5. 2014 (čtvrtek)
Ředitelské volno 9. 5. 2014 (pátek)
Prověřovací testy: 12. – 16. 5. 2014
Třídní schůzky: 19. 5. 2014 (pondělí) v 16 hod.
Pedagogická rada: 10.6. 2014 (úterý) ve 14 hod
Praktická část záv. zk. 12., 13. a 16.6. 2014 (čtvrtek, pátek, pondělí)
Souvislé praxe (1. roč.) 9. 6. – 13. 6. 2014
Studijní volno (2. roč.) 17. – 20. 6. 2014
Konec klasifikace 1. roč. 20. 6. 2014 (pátek)
Teoretická část záv. zk. 23. – 24. 6. 2014 (pondělí, úterý)
Závěrečné vysvědčení 27. 6. 2014 (pátek)
Hlavní prázdniny: 28. 6. 2014 (sobota) – 31. 8. 2014 (neděle)
Začátek škol. r. 2014/15 1. 9. 2014 (pondělí)

Změna programu vyhrazena!

V Praze, 2.9.2013

Mgr. Luboš Hošek
ředitel školy

Medobraní – nový termín – již brzy

Kdy: 12.9.2013
Kde: Areál kláštera sester Alžbětinek
Na Slupi 6, Praha 2
tramvaj č. 18, 24, z Karlova náměstí, zastávka Albertov)
V kolik hodin: od 14.00 do 18.00
Program:

• 14.00 – 14.15 – Slavnostní zahájení (SCHÁZENÍ OD 13.30)
• 14.15 – 15.45 – Zapojení se do dílen dle vlastní volby
a) Výroba svíček z včelího vosku
b) Pletení košíků
c) Setkání u včel – ukázka vytáčení medu (možnost vyzkoušení), přípravné práce, ukázka včelstev (ve včelařské kombinéze)
• 16:00 – 16:30 – Jarmareční píseň „Když jsem já sloužil“, břišní tanec
• 16:30 – 16:50 – Možnost zakoupení výrobků děvčat
• 16:50 – 17.00 – Tombola o zajímavé ceny
• 17.00 – 18.00 – Koncert manželů Radových v kostele Panny Marie Bolestné

Vstupné: dobrovolné

Při zakoupení lístku za 50,-Kč budete zařazeni do tomboly. Lístky bude možnost zakoupit během celé akce. Výtěžek z této akce bude použit na potřeby Dívčí katolické střední školy.

Během celé akce Vás budou doprovázet děvčata z Dívčí katolické střední školy.

Přijmeme učitele

Dívčí katolická střední škola, Platnéřská 4, Praha 1

přijme učitele těchto předmětů: Kreativní dílna, Příprava pokrmů, Pedagogika, Péče o domácnost klienta, Český jazyk, literatura a komunikační výchova, Historie a současnost regionů, Člověk a společnost, Organizace volného času klienta, Práce v sociálních službách, Péče o člověka, Péče o nemocné a postižené, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Pečovatelské služby a Kreativní dílna, Informační a komunikační technologie, Příprava pokrmů, Péče o domácnost, Český jazyk a literatura, Základy matematiky a přírodních věd, Občanská výchova, Péče o oděvy, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Praktická škola dvouletá

Podmínky:

odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb. v platném znění §9 odst. 1 pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru Pečovatelské služby a odst. 2 pro výuku odborných předmětů v oboru Pečovatelské služby a podle §9 odst. 7 písmeno c pro obor Praktická škola dvouletá

bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

minimální uvatek 0,75

zkušenosti se vzděláváním žáků s mentálním postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným a smyslovým postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním všech typů

zkušenosti se vzděláváním žáků s psychiatrickými problémy

aktivní znalost prostředí křesťanské církve

 

Vzhledem ke specifikům naší školy musí uchazeč splnit všechny uvedené podmínky.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 604 451 423.

Ohlas na pečovatelskou službu

Vážený pane řediteli,

náhodou jsem se asi před rokem dověděla o možnostech Dívčí školy. Pokusila jsem se o kontakt.

Několikrát mne navštívila v rámci praxe paní učitelka s žákyňkami. Jejich pomoc byla velmi vstřícná a užitečná. Obzvláště Kristýnkou (která už ke mně dochází sama) jsem přímo nadšená. Tím, že má předchozí výtvarné vzdělání a zkušenosti mi pohotově se zájmem pomáhá mimo domácnost i s odbornými pracemi (paspartování, přesunování větších obrazů…) Které bych s obtížemi sama zvládala. Doufám, že spolupráce s Kristýnkou bude moci pokračovat.

Kontakt s vaší školou jsem původně vyhledala pro pana profesora, kterému náhle zesnula manželka a on nebyl schopen samostatného života. Je Kristýnkou též nadšen. Chová se velmi profesionálně. Dokonce když p. profesora při příchodu s nákupem nalezla na podlaze bez schopnosti povstat a přesunout se, velmi rychle zorganizovala příjezd pohotovosti a zabezpečila odvoz do nemocnice. Následně informovala mne a paní učitelku Kahounovou. Obě projevily zájem o další osud pana profesora, který po 14. dnech v nemocnici opět vítá pomoc Vaší žákyňky…

Děkuji za sebe i pana profesorta za příkladnou práci.

Ať se daří žákům, pedagogům a celé DÍVČÍ KATOLICKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE !

Křižovnická pečovatelská služba

Kdo jsme?
Od 13. listopadu 2012 nejsme jen škola, ale i oficiálně registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Naše školní pečovatelská agentura se jmenuje Křižovnická pečovatelská služba, protože nás při ní podporuje řád Křižovníků s červenou hvězdou, založený sv. Anežkou Českou.

Co děláme?
Navštěvujeme cca 25 seniorů a seniorek u nich doma – povídáme si s nimi, pomáháme jim při úklidu, vaření, nákupech, doprovázíme je…

Kdo seniorům pomáhá?
Za potřebnými seniory do jejich domácností na území Prahy dochází žákyně školy pod odborným dohledem pedagogů.

Jaká je myšlenka školní pečovatelské „firmy“?
Vybrané žákyně si v rámci Křižovnické pečovatelské služby splňují povinnou pečovatelskou praxi.
Některé z nich po absolvování studia mohou ve školní agentuře najít pracovní uplatnění.
Ty, co se ve službě nejvíce osvědčí, pak budou doprovázet nové žákyně………

více informaci zde …