Projekt Pomáháme pomáhat

Projekt Pomáháme pomáhat

Na naší škole realizujeme od 1.12.2008 v rámci podpory ESF projekt Pomáháme pomáhat. Tento projekt nám umožňuje podstatně zkvalitnit péči o naše studentky. Díky němu jsme mohli pořídit řadu nadstandardních učebních pomůcek, dát více prostoru třídním učitelům a výchovnému poradci, ale hlavní výhodou je přítomnost školního speciálního pedagoga, školního psychologa a školního sociálního pracovníka. 

.Speciální pedagog nabízí studentkám možnost bezplatného doučování, pomáhá jim s doplněním látky v případě absence a řeší s nimi případné studijní problémy.

Úkolem školního psychologa je věnovat se dívkám, které mají nejrůznější psychické problémy. Nabízí možnost účinné psychologické pomoci, zprostředkování pomoci dalších odborníků, nebo jen popovídání si s dívkami o jejich problémech.

Sociální pracovník má za úkol pomáhat dívkám (studentkám i absolventkám) s problémy které mohou nastat v jejich školním i soukromém životě. Příkladem této pomoci může být pomoc při úředním jednání, pomoc při řešení obtížných životních situací a podobně. V neposlední řadě je jeho úkolem pomoci studentkám připravit se na budoucí osobní i pracovní život a nalézt uplatnění na trhu práce.

Díky projektu realizujeme také program osobnostního růstu a přípravy ke vstupu na trh práce.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a Hlavním městem Prahou v rámci operačního programu Praha – adaptabilita.

Více o projektu pomáháme pomáhat se dozvíte zde.

Kterého předmětu se bojíte nejvíce? 

 

Matematika (Počet hlasů: 45)
(48.91 %)
Zdravověda (Počet hlasů: 19)
(20.65 %)
Rodinná výchova (Počet hlasů: 2)
(2.17 %)
Čeština (Počet hlasů: 3)
(3.26 %)
Vaření (Počet hlasů: 6)
(6.52 %)
Šití (Počet hlasů: 7)
(7.61 %)
Křesťanská výchova (Počet hlasů: 10)
(10.87 %)

Celkem hlasovalo: 92 

Informace pro rodiče

Zajímá vás prospěch Vaší dcery? Chcete vidět přehled absencí? Chcete si zobrazit rozvrh hodin? 

Chcete-li sledovat aktuální údaje o prospěchu, absencích a rozvrhu Vaší dcery, využijte tyto odkazy:
Klikněte sem.
Pro přístup ze školní sítě použijte tento odkaz.
Pro přístup musíte znát uživatelské jméno a heslo, které Vám sdělí třídní uĿitel. Upozorňujeme, že může dojít k určité prodlevě v zadávání známek a absence do poĿítaĿe, zejména v případě učitelů – externistů a uĿitelů – nestíhaĿů. Budeme se však snažit o aktuálnost údajů.
Pro přístup můžete také využít odkazy v bloku Informace pro rodiĿe v levém sloupci.
V případě jakýchkoli potíží volejte na tel.: 723723140, nebo napište na e-mail: civin@divciskola.cz.

Podzimní soustředění očima školní psycholožky

Jednou z nejoblíbenějších a mnohdy toužebně očekávaných akcí školního roku je na naší škole bezesporu týdenní soustředění. Do roka se konají dvě – jedno na jaře a jedno na podzim – vždy v lůně přírody stranou od civilizace; a mezi studentkami i učiteli se o něm mluví už několik týdnů dopředu. 

Letošní podzimní pobyt v Orlických horách spojovalo téma Afrika. Na programu byla řada tradičních a oblíbených aktivit jako je středeční celodenní výlet a čtvrteční Velkohra: tentokrát se hustý zalesněný terén kousek od naší chalupy proměnil v africké Safari plné vzácných ale i nebezpečných druhů zvířat (tygrů, hadů a pak také takových šelem, jako je neústupný zprávce Národního parku), na kraji území se čile obchodovalo, posílalo do vězení a léčilo v nemocnici (bohužel tygrovu vyvrknutou tlapku se na místě vyléčit nepodařilo a bylo nutné zajistit odvoz paní učitelky do nemocnice). Nechyběla ani místní měna, tentokrát nesoucí příznačné označení Makaly, kterou dívky získávaly za své hezké chování, řádné plnění povinností i za skutky pomoci druhým. Souhrnný výtěžek jde na podporu indického chlapce Pušparaje, kterému je v rámci projektu Adopce na dálku financován další rok studia.

Kromě toho však byly na pořadu také události dosud (nebo přinejmenším už dlouho ne) nevídané; například úterní návštěva Lanového centra v Deštném, která nás pro příštích několik dní jaksepatří fyzicky odrovnala, přehlídka afrických tanců v podání tvořivých a půvabně nastrojených studentek, a také návštěva polorozbořeného kostela, která se stala chvilkou pro tiché spočinutí a rozjímání.

Pro mě jako pro člena učitelského sboru nebo ještě přesněji součásti té dospělejší a tedy i zodpovědnější části osazenstva znamenalo tohle všechno spolu s podílem na zajišťování chodu celé akce poměrně velkou zátěž. Pamatuju se, že první noc po soustředění jsem spala třináct hodin v kuse.

Na druhou stranu byla vynaložená námaha vyvážena hromadou zážitků, spoustou legrace, povznášejícíh výhledů z orlickohorských úbočí a hřebenů; pocity vděčnosti za důvěru, projevovanou mi během rozhovorů, a také radost z účasti na něčem, co nějak přesahuje moji osamělou existenci a moje všednodenní bytí. Radost z toho, být součástí něčeho většího.

 

Související články:
20. výročí školy (03.11.2010)
Harmonogram náhradních programů ve dnech 21. – 30. 6. 2010 (17.06.2010)
Noc ve škole (18.03.2010)
Kouzelná flétna (10.03.2010)
Veselé vánoční hody (13.11.2009)

Certifikáty IES

Naše škola je mezinárodně certifikovanou instítucí u International educational society, London. Naše studentky tak mohou získat i mezinárodní certifikát. 

Co je mezinárodní certifikát IES?
Jednoduše řečeno, je to dokument, který Vám může pomoci při získávání zaměstnání (v ČR i v zahraničí) .

K čemu mi bude certifikát IES?
Když ho přiložíte k vysvědčení nebo diplomu a ukážete zaměstnavateli nebo někomu na vyšším typu školy, tak zvýší vaši šanci na úspěch.

Kde můžu certifikát IES použít?
V ČR nebo v cizině, ve státní i soukromé instituci nebo firmě, případně u přijímaček další školu.

Jak dlouho certifikát platí?
Certifikát platí pořád. Když ho získáte letos, můžete ho použít i za 5, 10 nebo více let. Certifikát Vám zkrátka může prokázat dobrou službu po celý Váš produktivní život.

Jak certifikát IES vypadá? Co je na něm uvedeno?
Je na něm samozřejmě jméno a datum narození držitele a také název školy a ukončený studijní obor. Velmi důležitým údajem je rating, což je v podstatě známka, kterou IES certifikované škole udělila. Certifikát je vytištěn na křídovém papíře, obsahuje potřebné ochranné prvky i pečeť se zlatou ražbou a je vložen do lakovaného, pevného obalu.

Jak mohu certifikát získat?
Stačí prospět na stanovené úrovni u závěrečných zkoušek.

Budu muset za certifikát platit?
Ne. vydání certifikátu (cca 1000 Kč) hradí svým studentkám škola.

Více informací naleznete na www.iescertifikat.cz.

 

Kterého předmětu se bojíte nejvíce? 

Matematika (Počet hlasů: 45)
(48.91 %)
Zdravověda (Počet hlasů: 19)
(20.65 %)
Rodinná výchova (Počet hlasů: 2)
(2.17 %)
Čeština (Počet hlasů: 3)
(3.26 %)
Vaření (Počet hlasů: 6)
(6.52 %)
Šití (Počet hlasů: 7)
(7.61 %)
Křesťanská výchova (Počet hlasů: 10)
(10.87 %)

Celkem hlasovalo: 92