Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/14

Ve druhém kole byly přijaty uchazečky s těmito čísly:
Obor Pečovatelské služby: 2,3,4
Obor Praktická škola dvouletá: 5