Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek

Do oboru Pečovatelské služby byly přijaty tyto žákyně: 1, 3, 4, 5, 8, 12, 14.

Do oboru Praktická škola dvouletá byly přijaty tyto žákyně: 7, 9.