Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek

Do oboru Pečovatelské služby byly přijaty tyto žákyně: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13.

Do oboru Praktická škola dvouletá byly přijaty tyto žákyně: 1, 2.