Výsledky prvního kola přijímacího řízení

Do oboru Praktická škola dvouletá byly přijaty tyto uchazečky 3, 8, 9.

Do oboru Pečovatelské služby byly přijaty tyto uchazečky 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.