Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2012/13

Pro školní rok 2012/13 byli přijati tito uchazeči:

Obor Pečovatelské služby: 4, 7, 10, 14, 15, 22, 26, 27

Obor Praktická škola dvouletá: 1, 2, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 24, 25

Ze zákona nesmíme uvádět jména přijatých uchazečů, ale pouze registrační čísla, která byla přidělena při zahájení přijímacího řízení. V případě nejasností volejte na tel.: 723 723 140.