Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2013/14

Přijaty do oboru Praktická škola dvouletá:
1, 4, 5, 10, 14, 18, 21

Přijaty do oboru Pečovatelské služby:
7, 11, 12, 16, 17, 19, 22

Tyto výsledky jsou pouze orientační, písemné rozhodnutí obdržíte v nejbližších dnech poštou.