O naší škole

Jsme škola, která…

 • nabízí střední vzdělání ve dvou oborech: pečovatelské služby a praktická škola dvouletá.
 • je malá a proto v ní vládne takřka rodinná atmosféra.
 • zároveň se vzděláním dopřává svým studentkám možnost osobního rozvoje.
 • poskytuje dostatek prostoru a podpory slabým i silným.
 • je sice zřízena katolickou církví, avšak víra, či příslušnost k církvi nemá na přijetí, či studium žádný vliv.
 • je sice katolická, ale své názory nevnucuje.
 • sídlí v historické budově kláštera Křižovníků, ale je vybavená moderními učebními pomůckami.

Dívčí katloická střední škola

Obor pečovatelské služby 75-41-J/01

 • Dvouletý studijní obor zaměřený na práci v sociálních službách.
 • Výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Předměty: všeobecný základ, cizí jazyk, zdravověda, epidemiologie a hygiena, pečovatelská praxe, základy šití, základy vaření, základy administrativy a práce s počítačem.

Uplatnění nacházejí absolventi na pozici Pracovník v sociálních službách v domovech důchodců, pečovatelských službách, sociálních ústavech u dětí i dospělých apod. Díky osvědčením mohou pracovat jako sanitáři v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, dále jako kuchaři, či v textilní výrobě.


Obor praktická škola 78-62-C/02

 • Dvouletý méně studijně náročný obor.
 • Výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Předměty: všeobecný základ, rodinná výchova, základy šití, základy vaření.

Uplatnění nacházejí absolventi díky osvědčením na pozici Pracovník v sociálních službách v domovech důchodců, pečovatelských službách, sociálních ústavech u dětí i dospělých apod., jako sanitáři v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, dále jako kuchaři, pomocní kuchaři či v textilní výrobě.

 

Osvědčení

Pro lepší uplatnění na trhu práce mohou dívky z obou oborů během studia v rámci kvalifikačních kurzů získat navíc osvědčení pracovník v sociálních službáchvšeobecný sanitářkuchařské prácepomocný pracovník v kuchynišička.

 

Jsme tu pro vás!

Studují u nás dívky

 • které chtějí pracovat jako pečovatelky-pracovnice v sociálních službách.
 • zdravé i s tělesným či mentálním postižením.
 • které po základní škole (i nedokončené) nevědí kudy kam.
 • z normálních rodin, ale i z dětských domovů.
 • teprve v průběhu školního roku zjišťují, že zvolená střední škola není ta pravá.
 • chtějí jít hned pracovat, ale i ty, které budou pokračovat na maturitních školách.

 

Co na naší škole zažijete?

 • Kamarádskou, takřka rodinnou atmosféru.
 • Každý rok jarní a podzimní soustředění, kde rozhodně není nouze o zážitky, na které se nezapomíná.
 • Praktickou výuku v mateřské školce, u dětí zdravých i s postižením, v různých typech tradičních i netradičních domovů pro seniory, v domově pro mentálně postižené.

 

Deset důvodů proč studovat naší školu

1. Naše škola je malá, a proto se vám učitelé mohou věnovat daleko více než na normální škole. Počty dívek ve třídách se pohybují kolem deseti.
2. Pro přijetí na naši školu není rozhodující, kolik toho umíte, ale zda máte zájem o obor.
3. Kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce můžete získat i pět osvědčení, které významně zvýší vaši šanci na uplatnění. Všechny naše absolventky, které měly zájem o práci v oboru našly během krátké doby uplatnění.
4. Závěrečnými zkouškami naše spolupráce nemusí skončit. V případě zájmu se snažíme pomáhat i našim absolventkám slovem i činem.
5. Vždy bude někdo z učitelů mít čas na vaše problémy. Věnovat se vám bude i výchovný poradce.
6. V případě zájmu, můžete využít pomoci školního psychologa.
7. Máme pochopení pro individuální potřeby dívek.
8. Bude vám k dispozici při výuce i po ní moderní počítačová učebna s přístupem na internet..
9. Za dva roky získáte střední vzdělání.
10. Připravíme Vás pro práci s lidmi, která má skutečně smysl.

Dívčí katolická střední škola