Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/15

Do oboru Pečovatelské služby byly přijaty uchazečky s registračními čísly:
1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 32
ve druhém kole: 7, 12, 28, 33, 34

do oboru Praktická škola dvouletá byly přijaty uchazečky s registračními čísly:
10, 11, 13, 16, 20, 24
ve druhém kole: 15, 23
V případě dotazů volejte tel.: 723 770 535.

Přijmeme učitele

Dívčí katolická střední škola, Platnéřská 4, Praha 1

přijme učitele těchto předmětů: Kreativní dílna, Příprava pokrmů, Pedagogika, Péče o domácnost klienta, Český jazyk, literatura a komunikační výchova, Historie a současnost regionů, Člověk a společnost, Organizace volného času klienta, Práce v sociálních službách, Péče o člověka, Péče o nemocné a postižené, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Pečovatelské služby a Kreativní dílna, Informační a komunikační technologie, Příprava pokrmů, Péče o domácnost, Český jazyk a literatura, Základy matematiky a přírodních věd, Občanská výchova, Péče o oděvy, Tělesná výchova, Osobnostní a profesní růst pro obor Praktická škola dvouletá

Podmínky:

odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb. v platném znění §9 odst. 1 pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru Pečovatelské služby a odst. 2 pro výuku odborných předmětů v oboru Pečovatelské služby a podle §9 odst. 7 písmeno c pro obor Praktická škola dvouletá

bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

minimální uvatek 0,75

zkušenosti se vzděláváním žáků s mentálním postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným a smyslovým postižením

zkušenosti se vzděláváním žáků se sociálním znevýhodněním všech typů

zkušenosti se vzděláváním žáků s psychiatrickými problémy

aktivní znalost prostředí křesťanské církve

 

Vzhledem ke specifikům naší školy musí uchazeč splnit všechny uvedené podmínky.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 604 451 423.

Ohlas na pečovatelskou službu

Vážený pane řediteli,

náhodou jsem se asi před rokem dověděla o možnostech Dívčí školy. Pokusila jsem se o kontakt.

Několikrát mne navštívila v rámci praxe paní učitelka s žákyňkami. Jejich pomoc byla velmi vstřícná a užitečná. Obzvláště Kristýnkou (která už ke mně dochází sama) jsem přímo nadšená. Tím, že má předchozí výtvarné vzdělání a zkušenosti mi pohotově se zájmem pomáhá mimo domácnost i s odbornými pracemi (paspartování, přesunování větších obrazů…) Které bych s obtížemi sama zvládala. Doufám, že spolupráce s Kristýnkou bude moci pokračovat.

Kontakt s vaší školou jsem původně vyhledala pro pana profesora, kterému náhle zesnula manželka a on nebyl schopen samostatného života. Je Kristýnkou též nadšen. Chová se velmi profesionálně. Dokonce když p. profesora při příchodu s nákupem nalezla na podlaze bez schopnosti povstat a přesunout se, velmi rychle zorganizovala příjezd pohotovosti a zabezpečila odvoz do nemocnice. Následně informovala mne a paní učitelku Kahounovou. Obě projevily zájem o další osud pana profesora, který po 14. dnech v nemocnici opět vítá pomoc Vaší žákyňky…

Děkuji za sebe i pana profesorta za příkladnou práci.

Ať se daří žákům, pedagogům a celé DÍVČÍ KATOLICKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE !