Volby do školské rady

Volby do školské rady

Dne 13.1.2006 proběhly volby do školské rady. V tomto článku se můžete seznámit s jejich výsledky.

V souladu s volebním řádem má školská rada tři členy: Jeden člen je jmenován ředitelem školy, jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci a jednoho zletilí žáci a rodiče nezletilých žáků.

Ředitel školy jmenoval do školské rady paní Zuzanu Černou.
Pedagogičtí pracovníci zvolili většinou hlasů paní Martinu Běťákovou.
Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci zvolili většinou hlasů paní RNDr. Blanku Bryndovou.

 

Související články:
Volební řád školské rady (21.12.2005)
Zřízení školské rady (21.12.2005)

 

Projekt Pomáháme pomáhat

Projekt Pomáháme pomáhat

Na naší škole realizujeme od 1.12.2008 v rámci podpory ESF projekt Pomáháme pomáhat. Tento projekt nám umožňuje podstatně zkvalitnit péči o naše studentky. Díky němu jsme mohli pořídit řadu nadstandardních učebních pomůcek, dát více prostoru třídním učitelům a výchovnému poradci, ale hlavní výhodou je přítomnost školního speciálního pedagoga, školního psychologa a školního sociálního pracovníka. 

.Speciální pedagog nabízí studentkám možnost bezplatného doučování, pomáhá jim s doplněním látky v případě absence a řeší s nimi případné studijní problémy.

Úkolem školního psychologa je věnovat se dívkám, které mají nejrůznější psychické problémy. Nabízí možnost účinné psychologické pomoci, zprostředkování pomoci dalších odborníků, nebo jen popovídání si s dívkami o jejich problémech.

Sociální pracovník má za úkol pomáhat dívkám (studentkám i absolventkám) s problémy které mohou nastat v jejich školním i soukromém životě. Příkladem této pomoci může být pomoc při úředním jednání, pomoc při řešení obtížných životních situací a podobně. V neposlední řadě je jeho úkolem pomoci studentkám připravit se na budoucí osobní i pracovní život a nalézt uplatnění na trhu práce.

Díky projektu realizujeme také program osobnostního růstu a přípravy ke vstupu na trh práce.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a Hlavním městem Prahou v rámci operačního programu Praha – adaptabilita.

Více o projektu pomáháme pomáhat se dozvíte zde.

Kterého předmětu se bojíte nejvíce? 

 

Matematika (Počet hlasů: 45)
(48.91 %)
Zdravověda (Počet hlasů: 19)
(20.65 %)
Rodinná výchova (Počet hlasů: 2)
(2.17 %)
Čeština (Počet hlasů: 3)
(3.26 %)
Vaření (Počet hlasů: 6)
(6.52 %)
Šití (Počet hlasů: 7)
(7.61 %)
Křesťanská výchova (Počet hlasů: 10)
(10.87 %)

Celkem hlasovalo: 92