Přijďte se podívat do školy

Zaujala Vás naše škola? Chcete se o nás dozvědět více? Nejste si jisti, zda je naše škola ta pravá?

Protože jsme malá škola, nepořádáme Den otevřených dveří, ale dáváme přednost osobnímu kontaktu. Je tedy možné nás prakticky kdykoli navšívit. Stačí se jen domluvit dostatečně předem telefonicky, nebo e-mailem.
Během Vaší návštěvy si můžete prohlédnout školu, zodpovíme Vaše dotazy a v případě zájmu poradíme s vyplněním přihlášky.

 

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Dne 13.1.2006 proběhly volby do školské rady. V tomto článku se můžete seznámit s jejich výsledky.

V souladu s volebním řádem má školská rada tři členy: Jeden člen je jmenován ředitelem školy, jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci a jednoho zletilí žáci a rodiče nezletilých žáků.

Ředitel školy jmenoval do školské rady paní Zuzanu Černou.
Pedagogičtí pracovníci zvolili většinou hlasů paní Martinu Běťákovou.
Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci zvolili většinou hlasů paní RNDr. Blanku Bryndovou.

 

Související články:
Volební řád školské rady (21.12.2005)
Zřízení školské rady (21.12.2005)

 

Projekt Pomáháme pomáhat

Projekt Pomáháme pomáhat

Na naší škole realizujeme od 1.12.2008 v rámci podpory ESF projekt Pomáháme pomáhat. Tento projekt nám umožňuje podstatně zkvalitnit péči o naše studentky. Díky němu jsme mohli pořídit řadu nadstandardních učebních pomůcek, dát více prostoru třídním učitelům a výchovnému poradci, ale hlavní výhodou je přítomnost školního speciálního pedagoga, školního psychologa a školního sociálního pracovníka. 

.Speciální pedagog nabízí studentkám možnost bezplatného doučování, pomáhá jim s doplněním látky v případě absence a řeší s nimi případné studijní problémy.

Úkolem školního psychologa je věnovat se dívkám, které mají nejrůznější psychické problémy. Nabízí možnost účinné psychologické pomoci, zprostředkování pomoci dalších odborníků, nebo jen popovídání si s dívkami o jejich problémech.

Sociální pracovník má za úkol pomáhat dívkám (studentkám i absolventkám) s problémy které mohou nastat v jejich školním i soukromém životě. Příkladem této pomoci může být pomoc při úředním jednání, pomoc při řešení obtížných životních situací a podobně. V neposlední řadě je jeho úkolem pomoci studentkám připravit se na budoucí osobní i pracovní život a nalézt uplatnění na trhu práce.

Díky projektu realizujeme také program osobnostního růstu a přípravy ke vstupu na trh práce.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a Hlavním městem Prahou v rámci operačního programu Praha – adaptabilita.

Více o projektu pomáháme pomáhat se dozvíte zde.

Kterého předmětu se bojíte nejvíce? 

 

Matematika (Počet hlasů: 45)
(48.91 %)
Zdravověda (Počet hlasů: 19)
(20.65 %)
Rodinná výchova (Počet hlasů: 2)
(2.17 %)
Čeština (Počet hlasů: 3)
(3.26 %)
Vaření (Počet hlasů: 6)
(6.52 %)
Šití (Počet hlasů: 7)
(7.61 %)
Křesťanská výchova (Počet hlasů: 10)
(10.87 %)

Celkem hlasovalo: 92