Uplatnění absoventů

Absolventky katolické střední školy

Již během praxí v sociálních zařízeních studentky, z nichž některé byly do té doby považovány za problémové, zjišťují, jaké to je, když naopak ony mohou druhým být nápomocny v jejich problémech – v nemoci, stáří, zdravotním postižení. Spolupracujeme s nemocnicí Pod Petřínem, praxe absolvujeme v Domově důchodců, v mateřské škole, v Dětském integračním centru a v Pražské organizaci vozíčkářů. Stává se, že některé zařízení pak samo studentce nabídne po ukončení školy možnost pracovního poměru. Osvědčení Pečovatelka a Všeobecný sanitář absolventkám otevírají možnost uplatnění v nemocnicích, domovech důchodců, v sociálních a charitativních zařízeních, v agenturách domácí pečovatelské služby, apod.