Základní informace o naší škole pro zájemce o studium

Uvažujete-li o studiu na naší škole a chcete-li se s ní blíže seznámit, doporučujeme vaší pozornosti tento článek.

Dvacátým pátým rokem trvání se naše škola řadí mezi nejstarší církevní školy u nás v polistopadové éře.

Přicházejí mezi nás dívky, které váhají kudy kam ze základní školy – mají třeba slabší studijní výsledky, nebo až se zpožděním shledávají, že zvolená střední škola pro ně není ta pravá. Spolu s děvčaty zdravými a bez problémů u nás studují dívky z nefunkčních rodin, z dětských domovů, výchovných zařízení pro ohroženou mládež, z adoptivních a pěstounských rodin. Jiné studentky mají potíže zdravotní.

Naše škola se dvěma ročníky je malá, vyučující proto mohou uplatňovat dnes tak vyhledávaný individuální přístup k potřebám jednotlivých dívek. Díky malému počtu žáků ve třídách je tedy možné věnovat více času jednotlivým dívkám. Prostředí, v němž se dívky vzdělávají, není tedy anonymní, ale spíše rodinné. Učitelé, výchovný poradce, sociální pracovník a speciální pedagog jsou studentkám denně k dispozici a třikrát týdně mají studentky možnost rozhovoru s psychologem.

Studentky dle svých dispozic mohou studovat jeden ze dvou studijních oborů: Pečovatelské služby, nebo méně studijně náročný obor Praktická škola.

Obor pečovatelské služby připravuje studentky na práci pracovníků v sociálních službách v sociálních zařízeních i v domácích pečovatelských službách. Studentky získají kromě běžných středoškolských znalostí i nové poznatky o stavbě a funkci lidského těla, teoretické vědomosti i praktické dovednosti v poskytování laické první pomoci a v péči o děti, staré lidi a lidi s tělesným či mentálním postižením. Součástí výuky jsou i základy šití a vedení domácnosti. Praktická výuka probíhá v zařízeních pro staré lidi, v mateřské školce a v některých dalších zařízeních.

Obor praktická škola je méně studijně náročný a proto je určen dívkám se slabším prospěchem. Ve výuce je kladen důraz na osvojení znalostí a dovedností nezbytných pro praktický život. Se sháněním může pomoci dívkám občanské sdružení Rytmus, s nímž naše škola dlouhodobě spolupracuje. Výuku v praktické škole je pak možné individuálně přizpůsobit přípravě na zvolené povolání.

Abychom dívkám z obou oborů (tedy z charitativních služeb i z praktické školy) co nejvíce pomohli v uplatnění na trhu práce, nabízíme jim možnost získat kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce během studia až čtyři osvědčení:
Pracovník v sociálních službách- osvědčení které otevírá brány sociálních zařízení (podle našich zkušeností je s tímto osvědčením šance na přijetí do zaměstnání podstatně vyšší).
Sanitář – studentky, které získají toto osvědčení, mají možnost uplatnit se i ve zdravotnických zařízeních.
Chůva – pečovatelka o děti od 3 do 15 let
Hospodyně

Školné nevybíráme. Jsme škola církevní, ale víra ani příslušnost k církvi nejsou vůbec podmínkou k přijetí. Snažíme se o to, aby učitelé i studentky měli mezi sebou hezké společenství, kvalitní přátelské vztahy, dívky jsou důsledně vedeny k toleranci a k ochotě navzájem si pomáhat.

Pro mimopražské studentky máme možnost ubytování v Křesťanském domově mládeže, nebo ve vlastním Zátiší svaté Anežky české.